Martin Pešek

TZUS - Martin Pešek
Mobil:
+420 721 853 953
Telefon:
+420 286 019 475
Pozycja:
dyrektor filii 
Specjalizacja:
Oddział:
Filia Usługi techniczno-inżynieryjne (TIS)