Pobočka Plzeň

Služby pobočky Plzeň

Pobočka Plzeň zajišťuje výkon následujících autorizovaných a akreditovaných činností TZÚS Praha, s.p., v těchto oborech a oblastech:

 • beton, přísady do betonu, malty, sanační materiály, drobné betonové výrobky (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty atp.), betonové tvárnice; nedestruktivní zkoušky, vývrty, zkoušky na stavbách
 • betonářská výztuž
 • kamenivo do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože; lehčené kamenivo, expandované hlíny a škváry; popílky a popílkové směsi; zásypové materiály a granuláty, zeminy
 • stavební kámen, desky
 • silikátové suroviny
 • cihlářské výrobky, střešní krytiny, vápenopískové výrobky
 • sádrové výrobky - desky a tvárnice, kompozitní panely, podhledy
 • výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky  kanalizační kameninové trouby a tvarovky
 • výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí; poklopy a vtokové mříže, betonové trouby a skruže
 • vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod, septiky; odlučovače tuků, olejů a ropných látek; nádrže
 • konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky; desky na bázi dřeva
 • stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; pórobeton
 • keramické obkladové prvky, keramické kachle, lepidla pro obklady
 • vnější tepelně izolační systémy
 • komínové systémy a komponenty
 • žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační výrobky
 • výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • výrobky pro zdravotně technické vybavení – umyvadla, dřezy, bidety, záchodové mísy, pisoárová stání, sprchové a vanové zástěny a přepážky
 • odborné posudky konstrukcí a staveb
 • chemické složení, ekologické zkoušky
 • zkoušení a posuzování kluznosti podlahovin
 • systémy managementu QMS, EMS a BOZP; zvláštní způsobilosti (ocelové konstrukce)
 • školení v oblasti systémů managementu a systémů řízení výroby

 

Mezi specializované služby patří v pobočce Plzeň zejména tyto aktivity:

 • silikátové suroviny
 • keramické obkladové prvky, keramické kachle, lepidla pro obklady
 • komínové systémy a komponenty
 • žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační výrobky
 • výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • výrobky pro zdravotně technické vybavení - umyvadla, dřezy, bidety, záchodové mísy, pisoárová stání, sprchové a vanové zástěny a přepážky
 • zkoušení a posuzování kluznosti podlahovin
 • LCA analýza, prohlášení EPD

 

Speciální zkušební postupy:

Stanovení protikluzných vlastností všech druhů podlahových krytin
Stanovení nepropustnosti kanalizačních trub a spojů
Stanovení tepelné vodivosti při vysokých teplotách (50 - 1200 °C)
Stanovení termomechanických vlastností žárovzdorných výrobků
Stanovení nejvyšší provozní teploty tepelně izolačních materiálů
Stanovení chemického složení a ekologické zkoušky
Specifické zkoušky keramických obkladových prvků a zdravotnické keramiky
Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost)

 

Služby provádí  pouze odborně způsobilý personál, který je zapojen do systému neustálého prohlubování svých znalostí a kvalifikace, ať již vzděláváním, či praxí.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň