Filia Pilzno

USŁUGI ODDZIAŁU PILZNO

Oddział Pilzno prowadzi następujące autoryzowane i akredytowane działania TZÚS Praha, s.p , w poniższych obszarach:
 • beton, domieszki do betonu, zaprawy, materiały renowacyjne, drobne wyroby betonowe (płytki, krawężniki, prefabrykowane ogrodzenia, itp.) elementy murowe; badania nieniszczące, próbki rdzeniowe, badania na budowach
 • zbrojenie do betonu
 • kruszywo do betonu, zapraw, mieszanek asfaltowych oraz na podsypki kolejowe, kruszywa lekkie, glina ekspandowana i żużla, popiołów lotnych i mieszanek popiołów lotnych, materiałów zasypowych i granulatów, gruntów;
 • kamień budowlany, płyty
 • surowce krzemianowe
 • produkty z cegły, pokrycia dachowe, produkty wapienno-piaskowe
 • wyroby gipsowe - płyty i bloki, panele kompozytowe, sufity
 • produkty do sieci kanalizacyjnych i połączeń kanalizacyjnych z rur i kształtek ceramicznych
 • produkty do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, szybów wlotowych i inspekcyjnych; włazy i kratki, betonowe rury i pierścienie
 • sprzęt i elementy do oczyszczalni ścieków, osadniki gnilne; separatory tłuszczu, oleju i ropy naftowej; zbiorniki
 • wyroby z litego drewna; konstrukcyjne drewno klejone warstwowo i inne wyroby klejone; panele drewnopochodne
 • elementy budowlane (krzemianowe, metalowe, drewniane i kompozytowe), konstrukcje i obiekty; beton komórkowy
 • płytki ceramiczne, kafle ceramiczne, kleje do płytek
 • zewnętrzne systemy izolacji termicznej
 • systemy kominowe i ich elementy
 • wyroby ogniotrwałe, wyroby formowane, nieformowane i wyroby do izolacji cieplnej
 • wyroby dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
 • wyroby wyposażenia sanitarnego - umywalki, wyparzacze, bidety, muszle klozetowe, pisuary, parawany i ścianki prysznicowe i ścianki działowe
 • ekspertyzy konstrukcji i budynków
 • skład chemiczny, badania ekologiczne
 • badanie i ocena śliskości podłóg
 • systemy zarządzania SZJ, EMS i BHP; kompetencje specjalne (konstrukcje stalowe)
 • szkolenie w zakresie systemów zarządzania i systemów zarządzania produkcją

DO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH ODDZIAŁU PILZNO NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 

 • surowce krzemianowe
 • płytki ceramiczne, kafle ceramiczne, kleje do płytek
 • systemy kominowe i ich elementy
 • wyroby ogniotrwałe, wyroby formowane, nieformowane i wyroby do izolacji cieplnej
 • wyroby dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
 • wyroby wyposażenia sanitarnego - umywalki, wyparzacze, bidety, muszle klozetowe, pisuary, parawany i ścianki prysznicowe i ścianki działowe
 • badanie i ocena śliskości podłóg
 • analiza LCA, deklaracje EPD
 
Specjalne metody badawcze:
Określanie właściwości antypoślizgowych różnego rodzaju pokryć podłogowych
Określanie nieprzepuszczalności rur kanalizacyjnych i złączy
Określanie przewodności cieplnej w wysokich temperaturach (50 - 1200 °C)
Określanie właściwości termomechanicznych wyrobów ogniotrwałych
Określanie maksymalnej temperatury stosowania materiałów do izolacji cieplnej
Określenie składu chemicznego i badań ekologicznych
Szczególne badania płytek ceramicznych i ceramiki sanitarnej
Określenie odporności na zużycie (ścieranie)
 
Usługi są wykonywane wyłącznie przez specjalistycznie wykwalifikowany personel, który jest zaangażowany w system ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji, zarówno poprzez edukację, jak i praktykę.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub o skorzystanie z formularza zapytania.
 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozycja:
Specjalista ds. badań i oceny ceramiki budowlanej
Specjalizacja:
Badania LCA - produkty, budynki; Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
Oddział:
Pilzno