Filia Brno

USŁUGI ODDZIAŁU BRNO

 • Budowlane elementy i konstrukcje
 • ETICS, wyroby do ETICS, izolacje cieplne
 • Beton, wyroby betonowe, domieszki do betonu
 • Zaprawy, kity, kleje, podkłady spoiwa, hydroizolacje, dodatki do betonu i zapraw
 • Wyroby wypalane
 • Kamień, kruszywo, wypełniacz
 • Kompozyty, tworzywa sztuczne
 • Wyroby do budowy dróg
 • Materiały i wyroby przeciwpożarowe
 • Kominy
 • Przeglądy i diagnostyka budynków
 • Systemy zarządzania

Do usług specjalistycznych oddziału Brno należą przed wszystkim następujące działania:

 • badania materiałów, wyrobów, elementów i konstrukcji budowlanych
 • systemy zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawą tynkarską (ETICS, Vetures) oraz systemy wentylowane
 • elementy budowlane betonowe, metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych, elementy balustrad
 • mury, nadproża, kotwy murarskie, zbrojenie do spoin wspornych
 • beton, beton natryskowy, włóknobeton, beton zbrojony włóknem szklanym, domieszki i dodatki do betonu, woda do betonu
 • drobne wyroby betonowe (płyty, płytki, krawężniki, elementy stropowe i szalunkowe), lekkie wyroby betonowe
 • cementy, wapna, popioły lotne, mielony węglan wapnia oraz mieszanki popiołowe
 • kruszywo do zastosowań budowlanych naturalne i recyklowane, kamień budowlany, materiały budowlane recyklowane
 • zaprawy, suche mieszanki zapraw, domieszki i dodatki do zapraw i zaczynów, chemia budowlana
 • tynki cienkowarstwowe, farby i lakiery, powłoki, kleje do okładzin ceramicznych i innych
 • elementy murowe ceglane, betonowe, z betonu komórkowego, wapniowo-piaskowe, z naturalnego lub sztucznego kamienia
 • wypalane i betonowe materiały sufitowe, inne wyroby z cegły
 • wypalane i niewypalane pokrycia dachowe
 • klapy i kratki wlotowe, elementy odwadniające, rury i pierścienie betonowe
 • wyroby do konstrukcji przeciwhałasowych
 • kraty pomostowe, elementy do odwadniania podłóg i dachów
 • kompozytowe zbrojenie betonu, profile kompozytowe, wyroby kompozytowe
 • prefabrykowane systemy okładzin ściennych i podwieszane fasady wentylowane (okładziny), nośne ruszty do okładzin
 • prefabrykowane systemy ścian działowych
 • elementy i części szklenia strukturalnego, balustrady szklane
 • kotwy i elementy kotwiące, kołki z tworzywa sztucznego
 • diagnostyka i ocena budynków i robót budowlanych
 • próby obciążeniowe konstrukcji i mostów
Usługi są wykonywane wyłącznie przez specjalistycznie wykwalifikowany personel, który jest zaangażowany w system ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji, zarówno poprzez edukację, jak i praktykę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub o skorzystanie z formularza zapytania.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+ 420 543 420 850
Pozycja:
dyrektor filii
Specjalizacja:
Oddział:
filia Brno