Filia Cieplice

USŁUGI ODDZIAŁU CIEPLICE

 • Systemy zarządzania
 • Czynności inspekcyjne
 • Badania konstrukcji, wyrobów i materiałów budowlanych
 • Badania mas i chemii budowlanej
 • Badania akustyczne oraz pomiar czynników fizycznych
 • Wzorcowanie mierników temperatury
 • Inne usługi

 

DO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH ODDZIAŁU CIEPLICE NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • badania betonu i konstrukcji betonowych
 • badania spoiw krzemianowych
 • badania kruszyw i gruntów
 • budowlano-akustyczne badania oraz czynniki fizyczne
 • statyczne próby obciążeniowe konstrukcji
 • pomiar zawartości naturalnych radionuklidów w materiałach budowlanych w Czechach i na Słowacji

 

Oddział dodatkowo oferuje usługi, takie jak:

 • opracowywanie studium w obszarze hałasu i oświetlenia o mniejszym zakresie 
 • ekspertyzy oraz opinie w dziedzinie akustyki, oświetlenia, wad i uszkodzeń budynków, łącznie z diagnostyką kamerą termowizyjną (mostki cieplne).

 

Wyposażenie specjalne:

Wyposażenie do określania oporu przepływu powietrza
Usługi są wykonywane wyłącznie przez specjalistycznie wykwalifikowany personel, który jest zaangażowany w system ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji, zarówno poprzez edukację, jak i praktykę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub o skorzystanie z formularza zapytania.
 
 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Pavel Bartoš

Mobil:
+420 734 432 091
Telefon:
+420 417 719 017
Pozycja:
kierownik działu materiałów budowlanych
Specjalizacja:
Oddział:
filia Cieplice

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozycja:
1. statutowy przedstawiciel, Dyrektor filii, Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oświetlenie, zapylenie, kalibracja temperatury, pomiar naturalnych radionuklidów, akustyka budynku, inspekcja, systemy zarządzania
Oddział:
Filia Cieplice, Dział inspekcji i diagnostyki budynków

Liliana Chalupová

Mobil:
+420 606 639 732
Telefon:
+420 417 719 044
Pozycja:
Auditor
Specjalizacja:
Oddział:
filia Cieplice