Ing. Pavel Bartoš

Mobil:
+420 734 432 091
Telefon:
+420 417 719 017
Pozycja:
Zastępca kierownika AZL
Specjalizacja:
Oddział:
filia Cieplice