Filia Ostrava

USŁUGI ODDZIAŁU OSTRAWA

 
Pracownicy oddziału Ostrawa świadczą usługi we wszystkich podstawowych obszarach oferty firmy, takich jak certyfikacja wyrobów zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. oraz powiązanymi przepisami (rozporządzenie rządu nr 312/2005 Sb., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011), w tym działalność jednostki ds. oceny technicznej (TAB), certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja budynków , badania, czynności inspekcyjne (wytwórni betonu, konstrukcji budowlanych, ogółem obiektów budowlanych) i inne usługi związane z certyfikacją i badaniami stali, metali, drewna i konstrukcji drewnianych, wyrobów z włókno-cementu, materiałów do izolacji cieplnej, betonu, cementu, wapna, popiołu lotnego, kruszywa, wyrobów z kamienia i inne.
 

Do usług specjalistycznych oddziału Ostrawa należy certyfikacja, badania i doradztwo w następujących obszarach:

  • metale w budownictwie
  • drewno konstrukcyjne, konstrukcje drewniane, wyroby drewnopochodne, elementy drewnopochodne
  • wyroby z włókno-cementu, beton, wyroby z betonu, niewypalane materiały murowe
  • betonowe wyroby prefabrykowane z miękkim i sprężonym zbrojeniem, płyty kanałowe, betonowe maszty i słupy, elementy żebrowe
  • badanie niewypalanych materiałów murarskich i drobnych wyrobów betonowych (kostka brukowa, krawężniki, rynny kanałowe, itp.)
  • kruszywa naturalne i sztuczne, mieszanki zapraw, mieszanki cementowe, popioły lotne
  • wyroby do izolacji cieplnej i doradztwo energetyczne
  • konstrukcje budowlane i mosty, w tym próby obciążeniowe
  • certyfikacja kompetencji wykonawców ETICS i stolarki otworowej zgodnie z ČSN 74 6077

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozycja:
Dyrektor oddziału Ostrawa
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Ostrawa

Ing. Eva Dufková

Mobil:
+420 602 894 430
Telefon:
+420 595 707 261
Pozycja:
kierownik ośrodka materiałów budowlanych, elementów
Specjalizacja:
Oddział:
filia Ostrava

Ing. František Moler

Mobil:
+420 724 337 085
Telefon:
+420 595 707 271
E-mail:
Pozycja:
specjalista energetyczny MPO, wiodący audytor IMS
Specjalizacja:
systemy zarządzania, zarządzanie energią
Oddział:
filia Ostrava

Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozycja:
Kierownik wydziału „Metale w budownictwie“ oddział Ostrawa
Specjalizacja:
Główny specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów metalowych dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały i elementy budowlane, technika cieplna“
Specjalizacja:
Główny Specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów drewnopochodnych, konstrukcje drewniane i wyroby włókno cementowe
Oddział:
Ostrawa

Ing. Soňa Godická

Mobil:
+420 734 432 098
Telefon:
+420 595 707 241
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały w budownictwie“
Specjalizacja:
Specjalista oddziału dla dziedziny wyrobów kruszywo, cement, popiół lotny, beton towarowy, wyroby betonowe dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa