Filia Ostrava

USŁUGI ODDZIAŁU OSTRAWA

 
Pracownicy oddziału Ostrawa świadczą usługi we wszystkich podstawowych obszarach oferty firmy, takich jak certyfikacja wyrobów zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. oraz powiązanymi przepisami (rozporządzenie rządu nr 312/2005 Sb., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011), w tym działalność jednostki ds. oceny technicznej (TAB), certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja budynków , badania, czynności inspekcyjne (wytwórni betonu, konstrukcji budowlanych, ogółem obiektów budowlanych) i inne usługi związane z certyfikacją i badaniami stali, metali, drewna i konstrukcji drewnianych, wyrobów z włókno-cementu, materiałów do izolacji cieplnej, betonu, cementu, wapna, popiołu lotnego, kruszywa, wyrobów z kamienia i inne.
 

Do usług specjalistycznych oddziału Ostrawa należy certyfikacja, badania i doradztwo w następujących obszarach:

  • metale w budownictwie
  • drewno konstrukcyjne, konstrukcje drewniane, wyroby drewnopochodne, elementy drewnopochodne
  • wyroby z włókno-cementu, beton, wyroby z betonu, niewypalane materiały murowe
  • betonowe wyroby prefabrykowane z miękkim i sprężonym zbrojeniem, płyty kanałowe, betonowe maszty i słupy, elementy żebrowe
  • badanie niewypalanych materiałów murarskich i drobnych wyrobów betonowych (kostka brukowa, krawężniki, rynny kanałowe, itp.)
  • kruszywa naturalne i sztuczne, mieszanki zapraw, mieszanki cementowe, popioły lotne
  • wyroby do izolacji cieplnej i doradztwo energetyczne
  • konstrukcje budowlane i mosty, w tym próby obciążeniowe
  • certyfikacja kompetencji wykonawców ETICS i stolarki otworowej zgodnie z ČSN 74 6077

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 201
Pozycja:
dyrektor filii, główny specjalista, inspektor wiodący, główny audytor IMS, osoba przygotowująca Europejskie Oceny Techniczne (ETA) i Europejskich Dokumentów Oceny (EAD)
Specjalizacja:
materiały i komponenty budowlane, konstrukcje drewniane i produkty drewnopochodne
Oddział:
Ostrawa

Ing. Radek Papesch, Ph.D.

Mobil:
+420 734 432 106
Telefon:
+420 595 707 231
Pozycja:
kierownik wydziału „Materiały i elementy budowlane, technika cieplna“, zastępca kierownika filii, pracownik przygotowujący Europejską Ocenę Techniczną (ETA) i Europejskich Dokumentów Oceny (EAD), technik badań - specjalista, inspektor wiodący
Specjalizacja:
materiały budowlane, części, łączniki
Oddział:
Ostrava