Badania i certyfikacja materialów budowlanych

Certyfikacja i badanie:

  • cement do zastosowań ogólnych oraz cement murarski
  • zaprawy i kleje do płytek ceramicznych 
  • wapno budowlane, gips, popioły lotne
  • kruszywa do betonu, mieszanek asfaltowych, do zapraw oraz kruszywo sztuczne
  • naturalne kruszywo rozdrobnione oraz kamień do robót hydrotechnicznych
  • certyfikacja wyrobu beton - wymagania, właściwości, produkcja i zgodność zgodnie z EN 206+A1
 
 
    
 
Rys. 1 i 2: Laboratorium cementu, sterowane komputerowo automatyczne urządzenie VICAT z możliwością jednoczesnego badania ośmiu próbek, gromadzenia wody i automatycznej oceny ustawień czasu
 
 
 
Rys. 3: Laboratorium kruszywa, suszarki materiałów budowlanych Venticell 707 i Venticell 404

Osoby kontaktowe

Ing. Soňa Godická

Mobil:
+420 734 432 098
Telefon:
+420 595 707 241
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały w budownictwie“
Specjalizacja:
Specjalista oddziału dla dziedziny wyrobów kruszywo, cement, popiół lotny, beton towarowy, wyroby betonowe dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa