Wyroby do izolacji ciepelnej atest ETICS

  • wyrobów do izolacji cieplnej (styropian, płyty z wełny mineralnej, płyty z wełny drzewnej i inne zgodnie z EN 13162 do 9, ČSN EN 13170 do 2)
  • badania przewodności cieplnej / oporu cieplnego materiałów w ramach akredytacji „KeyMark”
  • systemów ociepleń ETICS, w tym wypracowanie europejskiej oceny technicznej ETA
  • przeprowadzanie audytów energetycznych, ocen energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, odpowiednio etykiety energetyczne budynków i inne oceny wymagane ustawą 406/2000 Sb. z późniejszymi zmianami i powiązanymi przepisami.

 

 Rys.: Komora testowa FOX800 do badania oporu cieplnego / przewodności materiałów, metoda badawcza jest  akredytowana w międzynarodowym systemie badań KEYMARK i jako laboratorium zarejestrowane w systemie oferujemy swoje usługi klientom, którzy chcą oznaczyć swoje materiały izolacyjne znakiem KEYMARK.

 

Osoby kontaktowe

Ing. Tomáš Klepáč

Mobil:
+420 734 432 082
Telefon:
+420 595 707 251
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział:

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 201
Pozycja:
dyrektor filii, główny specjalista, inspektor wiodący, główny audytor IMS, osoba przygotowująca Europejskie Oceny Techniczne (ETA) i Europejskich Dokumentów Oceny (EAD)
Specjalizacja:
materiały i komponenty budowlane, konstrukcje drewniane i produkty drewnopochodne
Oddział:
Ostrawa