o.z. Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego ČB

O.Z. ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU ČB (INSTYTUT BADAWCZY PRZEMYSŁU LEKKIEGO W CZESKICH BUDZIEJOWICACH)
USŁUGI ODDZIAŁU O.Z. ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU ČB
 

TZÚS Praha, sp, oddział Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích (o.z. ZÚLP ČB)  - Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego w Czeskich Budziejowicach świadczy usługi we wszystkich podstawowych obszarach oferty instytutu, takich jak certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania, certyfikacja budynków, badanie materiałów, elementów i konstrukcji, inspekcje obiektów budowlanych, metrologia i inne. Wszystkie usługi są świadczone bezpośrednio w oddziale lub są koordynowane z innymi oddziałami lub działami TZÚS Praha, s.p., w Czechach.

Do usług specjalistycznych oddziału ZÚLP ČB należą w szczególności następujące działania:

 • przyznawanie znaku Bezpieczna i jakościowa zabawka (Bezpečná a kvalitní hračka)
 • badania wyposażenia placów zabaw i boisk sportowych
 • komora do pomiaru emisji formaldehydu

ZÚLP to organizacja z prawie czterdziestoletnią tradycją w badaniu i ocenie produktów przemysłu lekkiego.
Jednostka akredytowana zgodnie z ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005, laboratorium badawcze nr 1018.9
Badamy, certyfikujemy

 

Przeprowadzamy analizy i badamy właściwości fizyczne, mechaniczne, chemiczne i funkcjonalne wyrobów w następujących obszarach:

 • zabawki i produkty dla dzieci
 • meble
 • wyposażenie placów zabaw, kołowe obiekty sportowe
 • produkty do kontaktu z żywnością
 • domowe środki chemiczne
 • papier i tektura
 • zapalniczki, zapałki
 • metrologia
 • laboratorium wzorcujące
 • usługi metrologiczne
 • chemia
 • informacje dla klientów

Oferujemy:

 • pomiar wilgotności materiałów i środowiska
 • badanie materiałów i wyrobów w klimatyzowanej komorze o objętości 1,5 m3 w zakresie od -40 ° C do +180 ° C
 • badanie palności materiałów tekstylnych i mebli tapicerowanych
 • badania bezpieczeństwa zdrowotnego (formaldehyd) w komorze o objętości 14,4 m3

Nasze działania:

 • wydajemy certyfikaty i protokoły jako jednostka autoryzowana zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. w sprawie wymagań technicznych jakim muszą odpowiadać wyroby, z późniejszymi zmianami
 • wykonujemy badania wyrobów w ramach naszej akredytacji, wystawiamy certyfikaty ZÚLP, raporty z badań
 • oferujemy producentom, importerom znak Bezpieczna i jakościowa zabawka (Bezpečná a kvalitní hračka)
 • wykonujemy certyfikację paliw alternatywnych zgodnie z ustawą o ochronie powietrza nr 201/2012 Sb. oraz zarządzeniem czeskiego Ministerstwa Środowiska nr 415/2012 Sb. na podstawie analiz przeprowadzonych przez Puralab s.r.o., Praga-Běchovice

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub skorzystanie z formularza zapytania.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozycja:
dyrektor filii i o.z.
Specjalizacja:
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice i o.z. ZÚLP