o.z. Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego ČB

TZÚS Praha, s.p.,zakład filialny Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego w Czeskich Budziejowicach (o.z. ZÚLP ČB) zabezpiecza usługi we wszystkich podstawowych dziedzinach oferty przedsiębiorstwa takie jak certyfikacje wyrobów i systemów managementu, certyfikacja budynków, badanie materiałów, elementów i konstrukcji, inspekcja budów, metrologia i pozostałe. Wszystkie usługi są zabezpieczane bezpośrednio w filii lub są koordynowane z pozostałymi filiami czy odcinkami TZÚS Praha, s.p., w Czeskiej Republice.

Filie TZÚS Praha, s.p., są umieszczone w ważnych centrach głównych regionów CzR i wszyskie standartowo oferują usługi podstawowe przedsiębiorstwa, ale w związku z umieszczeniem  lub stopniem frekwencji szczególnie działań badawczych podlegają w określonym stopniu specjalizacji i zabezpieczają usługi unikatowe w portfelu TZÚS Praha, s.p., czy nawet w ofercie przedsiębiorstw konkurencyjnych w Czeskiej Republice.

Pomiędzy usługi wyspecjalizowane należą w o.z. ZÚLP ČB szczególnie poniższe działania:

  • zapewnianie oznaczenia Bezpieczna zabawka wysokiej jakości
  • sprawdzanie urządzeń boisk dziecięcych i boisk sportowych
  • komora do pomiaru emisji formaldehydu

Ofertę usług o.z. ZÚLP ČB znajdziecie tutaj.

W razie zapytań nie wahajcie kontaktować naszych pracowników  lub wykorzystajcie formularz ofertowy.

Adres filii: Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Centrala tel.: +420 386 709 111

Rzędne GPS: 48°57'52.178"N, 14°28'55.481"E

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Faks:
+420 386 709 112
Pozycja:
dyrektor zakładu filialnego
Specjalizacja:
Oddział:
zakład filialny Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego