Filia Czeskie Budziejowice

USŁUGI ODDZIAŁU CZESKIE BUDZIEJOWICE

Oddział Czeskie Budziejowice wykonuje następujące autoryzowane i akredytowane czynności TZÚS Praha, s.p. („certyfikacja“) w następujących obszarach i dziedzinach:
 • systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków z wyprawami tynkarskimi (ETICS);
 • montowane zewnętrzne i wewnętrzne systemy okładzinowe (systemy podwieszanych wentylowanych fasad i ścian);
 • materiały i produkty do izolacji cieplnej;
 • beton, dodatki do betonu i zapraw, drobne wyroby betonowe (płytki, krawężniki, ogrodzenia prefabrykowane itp.), bloki betonowe i cegły;
 • kruszywa do betonu, zapraw, mieszanek asfaltowych i do podłoży kolejowych, lekkie kruszywa, iły i żużle ekspandowane, popioły lotne i mieszanki popiołów lotnych, materiały zasypowe i granulaty, grunty;
 • kamień budowlany, płyty kamienne;
 • zaprawy i mieszanki zapraw, uszczelniacze, spoiwa, materiały do napraw, farby i powłoki;
 • materiały i wyroby wodochronne;
 • wyroby z cegły, pokrycia dachowe, produkty wapienno-piaskowe;
 • wyroby do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, wlotów i szybów rewizyjnych; przedłużenia rynien, rury betonowe i pierścienie;
 • oczyszczalnie ścieków, osadniki gnilne, separatory tłuszczu, olejów i substancji ropopochodnych, zbiorniki;
 • wyroby konstrukcyjne wykonane z litego drewna, konstrukcyjne klejone warstwowo i inne produkty klejone drewnopochodne;
 • elementy i części budowlane (krzemianowe, metalowe, drewniane i z kompozytów), konstrukcje i przedmioty, beton komórkowy;
 • systemy zarządzania QMS, EMS, SZ BHP, SA 8000;
 • inspekcja obiektów, konstrukcji, wyrobów i robót budowlanych (raporty z inspekcji i certyfikaty).
 

DO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH ODDZIAŁU CZESKIE BUDZIEJOWICE NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • obszar charakterystyki energetycznej budynków (certyfikacja budynków w systemie SBToolCZ, audyty i oceny energetyczne, certyfikaty efektywności energetycznej budynków, etykiety energetyczne przegród zewnętrznych  budynku, obliczenia termiczne, pomiary termowizyjne, pomiar przepuszczalności powietrza w budynku (Blower Door Test), pomiar właściwości termicznych materiałów i konstrukcji, działania opiniujące w zakresie inżynierii cieplnej, doradztwo w zakresie charakterystyki energetycznej budynków)
 • certyfikacja kruszywa
 • certyfikacja betonu
 • certyfikacja uszczelniaczy, klejów i zapraw

Badania:

Usługi akredytowanego laboratorium badawczego nr 1018.3 zgodnie z EN ISO/IEC 17025 (certyfikat akredytacji). Badania wykonujemy przede wszystkim w obszarach:
 • badania wkładów zbrojących i złączy spawanych;
 • badania inżynierii cieplnej materiałów i konstrukcji budowlanych, wyrobów do izolacji cieplnej, zewnętrznych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS);
 • określanie przepuszczalności powietrza w budynku (Blower Door Test);
 • określanie zagęszczenia gruntu i materiału sypkiego;
 • próby obciążeniowe mostów;
 • próby obciążeniowe elementów, konstrukcji i obiektów budowlanych;
 • badania zapraw i mieszanek, uszczelniaczy, klejów, materiałów do renowacji, farb i lakierów;
 • badania właściwości materiałów i wyrobów hydroizolacyjnych;
 • badania właściwości dróg;
 • badania kruszyw do betonu, zapraw, mieszanek asfaltowych i podsypek kolejowych, lekkich kruszyw, ekspandowanej gliny i żużla, popiołów lotnych i mieszanek popiołów lotnych, materiałów zasypowych i granulatów, gruntów;
 • badania domieszek i zapraw do betonu;
 • badania właściwości wyrobów wodoodpornych stosowanych w stanie ciekłym;
 • badania mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz drobnych wyrobów betonowych;
 • badania spoiw cementowych, wapiennych, gipsowych i innych;
 • badania drobnych wyrobów betonowych (płytki, krawężniki, ogrodzenia prefabrykowane itp.), bloczków betonowych i cegieł;
 • badania rur i kształtek betonowych;
 • badania wyrobów ceglarskich;
 • badania pokryć dachowych
 • i inne.

Pozostała działalność i usługi:

 • ekspertyzy i opinie biegłych odnośnie wad i uszkodzeń obiektów i prac budowlanych
 • wzorcowanie laboratoryjnych i przemysłowych mierników temperatury w zakresie od -40 do 1200 °C
 • wielokryterialna ocena jakości budynków – metodyka SBToolCZ
 • kompleksowa oferta usług w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, oferowane usługi można znaleźć tutaj.
Usługi są wykonywane wyłącznie przez specjalistycznie wykwalifikowany personel, który jest zaangażowany w system ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji, zarówno poprzez edukację, jak i praktykę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub o skorzystanie z formularza zapytania.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dana Pilařová

Telefon:
+420 387 023 221
Pozycja:
Kierownik Centralnego Laboratorium TSUS, kierownik laboratorium badawczego w Czeskich Budziejowicach, Główny specjalista (powłoki, szczeliwa), główny asesor
Specjalizacja:
mieszanki zapraw, uszczelniacze i kleje, produkty chemii budowlanej, farby, dodatki do zapraw i betonu, materiały rekultywacyjne, powłoki i folie izolacyjne, obróbka powierzchni konstrukcji budowlanych
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozycja:
dyrektor filii i o.z.
Specjalizacja:
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice i o.z. ZÚLP

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Faks:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozycja:
kierownik działu materiałów budowlanych i technologii
Specjalizacja:
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice