Filia Praga

USŁUGI ODDZIAŁU PRAGA

 • badania konstrukcji, wyrobów i materiałów budowlanych
 • ocena zgodności, certyfikacja wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu zgodnie z ustawą w sprawie wymagań technicznych jakim podlegają wyroby nr 22/1997 Sb. oraz rozporządzeniem rządu 163/2002 Sb. z późn. zm. (podstawa do wydania deklaracji zgodności)
 • weryfikacja, certyfikacja wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem CE według ustawy nr 22/1997 Sb. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) (podstawa do wydania deklaracji o właściwościach użytkowych i oznakowania CE)
 • Europejskie oceny techniczne (ETA) dla wyrobów budowlanych, nieobjętych normami zharmonizowanymi 
 • certyfikacja wyrobów, weryfikacja na potrzeby znaku „Certyfikowano dla budownictwa“
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością (EN ISO 9001), zarządzania środowiskowego (EN ISO 14001) oraz systemu zarządzania BHP (OHSAS 18001)
 • ekspertyzy i opinie biegłych
 • obliczenia techniczno-termiczne
 • szkolenia i seminaria

DO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH ODDZIAŁU PRAGA NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI CERTYFIKACJA I BADANIA W OBSZARACH:

 • materiały i wyroby do izolacji cieplnej i hydroizolacji
 • stolarka otworowa (badania okien, drzwi, bram, świetlików itp.)
 • beton, wyroby betonowe, płytki
 • zaprawy, suche mieszanki zapraw, materiały renowacyjne
 • domieszki i włókna do zapraw i betonu
 • elementy murowe
 • farby i lakiery, powłoki cienkowarstwowe, podłogi, dyspersje, uszczelniacze
 • systemy dodatkowej izolacji termicznej (ETICS)
 • prefabrykowane i silikatowe elementy i konstrukcje budowlane
 • drewno, drewno klejone, elementy drewniane
 • łączniki do konstrukcji drewnianych (płyty łączące, śruby, gwoździe)
 • płyty gipsowo-kartonowe
 • kruszywa, żużel, spoiwa gipsowe

Badania specjalne:

 • przewodność cieplna materiałów izolacyjnych
 • trwałość powłok, farb i lakierów przy promieniowaniu UV
 • odporność na karbonatyzację materiałów renowacyjnych
 • badanie w komorze solnej
 • materiałografia, zawartość powietrza w betonie
 • określenie odporności na ścieranie metodą BCA podkładów podłogowych
 • badania masywnych konstrukcji i elementów budowlanych, obciążenia do 1000 t (10 000 kN)
 • reakcja na ogień
Usługi są wykonywane wyłącznie przez specjalistycznie wykwalifikowany personel, który jest zaangażowany w system ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji, zarówno poprzez edukację, jak i praktykę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami lub o skorzystanie z formularza zapytania.

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozycja:
dyrektor filii Praga i filii Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków
Specjalizacja:
Oddział:
filie Praga, filie Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Ing. Radka Sedmidubská

Mobil:
+420 734 432 050
Telefon:
+420 286 019 447
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział:

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział: