Metale w budownictwie

Badania i certyfikacja:

 • wyrobów stalowych i aluminiowych dla budownictwa, w tym konstrukcje (EN 1090-1)
 • ocena procesu spawania zgodnie z EN ISO 3834
 • stali zbrojeniowej do betonu, w tym zbrojenie sprężające (druty, sploty)
 • kominów stalowych i wkładów kominowych, wolnostojących kominów metalowych
 • metalowych profili konstrukcyjnych, elementów i części (także pręty gwintowane, kraty, kształtowniki zamknięte, itp.)
 • zestawów wysokowytrzymałych konstrukcyjnych połączeń śrubowych do sprężania
 • materiałów spawalniczych
 • elementów łączących i kotwiących do konstrukcji - śruby, nakrętki, nity, kotwy stalowe, itp.
 • wyrobów do konstrukcji aluminiowych i ze stopów aluminium
 • słupów oświetleniowe wykonanych ze stali, stopów aluminium i materiałów kompozytowych
 • szyn i elementów mocujących szyny
 • włókien stalowych i polipropylenowych do betonu
 • metalowych pokryć dachowych

  

Rys. 1: Pulsator o wysokiej częstotliwoś¬ci Zwick 350HFP5100 urządzenie do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiału do zbrojenia betonu
Rys. 2: Maszyna wytrzymałościowa ZDM 50 do badania wytrzymałości na bezpośrednie rozciąganie materiałów metalowych z automatycznym odczytem zmierzonych wartości i automatyczną kontrolą prędkości obciążenia. Wszystko jest kontrolowane przez komputer z graficznym zapisem przebiegu testów.

Osoby kontaktowe

Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozycja:
Kierownik wydziału „Metale w budownictwie“
Specjalizacja:
Główny specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów metalowych dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa