Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozycja:
Kierownik wydziału „Metale w budownictwie“ oddział Ostrawa
Specjalizacja:
Główny specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów metalowych dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa