Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozycja:
Kierownik wydziału „Metale w budownictwie“
Specjalizacja:
Główny specjalista TZÚS Praha, s.p. 
w dziedzinie wyrobów metalowych
dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa