Ing. Soňa Godická

Mobil:
+420 734 432 098
Telefon:
+420 595 707 241
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały w budownictwie“
Specjalizacja:
Specjalista oddziału dla dziedziny wyrobów 	kruszywo, cement, popiół 			lotny, beton towarowy, wyroby betonowe dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa