Zaprawy, uszcelniacze, kleje, wylewki, spoiwa, wyroby wodochronne, dodatki do betonu i zapraw

 • zaprawy i mieszanki suchych zapraw do murów i tynków
 • podkłady podłogowe
 • mieszanki iniekcyjne
 • dodatki do zapraw
 • chemia budowlana
 • cement, wapno budowlane, spoiwa mieszane
 • hydroizolacja płyt pomostów obiektów mostowych, przyczepność, opór

Kontakt: Ing. Hana Nohelová

 • włóknobeton, beton zbrojony włóknem szklanym
 • mieszanki do nasypów i zasypek na bazie popiołu lotnego
 • zaprawy popiołowe
 • domieszki do betonu, popioły lotne do betonu i zapraw, drobno zmielony wapień

Kontakt: Ing. Marek Sopko

Osoby kontaktowe

Ing. Hana Nohelová, Ph.D.

Telefon:
+420 543 420 832
Faks:
+420 604 821 496
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział:

Ing. Marek Sopko

Mobil:
+420 734 432 072
Telefon:
+420 543 420 843
E-mail:
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział: