Malty, tmely, lepidla, potěry, pojiva, hydroizolace, příměsi do betonu a malt

 • malty a suché maltové směsi pro zdění a omítání
 • podlahové potěry
 • injektážní směsi
 • přísady do malt
 • stavební chemie
 • cement, stavební vápno, směsná pojiva
 • hydroizolace mostovek, přídržnost, izolační odpor

Kontaktujte Ing. Hanu Nohelovou

 

 • vláknobeton, skolovláknobeton
 • směsi pro násypy a zásypy na bázi popílků
 • popelové malty
 • příměsi do betonu, popílek do betonu a malt, jemně mletý vápenec

Kontaktujte Ing. Marka Sopko