Malty, tmely, lepidla, potěry, pojiva, hydroizolace, příměsi do betonu a malt

 • malty a suché maltové směsi pro zdění a omítání
 • podlahové potěry
 • injektážní směsi
 • přísady do malt
 • stavební chemie
 • cement, stavební vápno, směsná pojiva
 • hydroizolace mostovek, přídržnost, izolační odpor

Kontaktujte Ing. Hanu Nohelovou

 

 • vláknobeton, skolovláknobeton
 • směsi pro násypy a zásypy na bázi popílků
 • popelové malty
 • příměsi do betonu, popílek do betonu a malt, jemně mletý vápenec

Kontaktujte Ing. Marka Sopko


 

Kontaktní osoby

Ing. Hana Nohelová, Ph.D.

Telefon:
+420 543 420 832
Fax:
+420 604 821 496
Pozice:
vedoucí posuzovatel
Specializace:
betonové výrobky, teracové výrobky, malty, sanační materiály, přísady do malt, lepidla, potěry, izolační materiály, diagnostika staveb
Pobočka:
Brno

Ing. Marek Sopko

Mobil:
+420 734 432 072
Telefon:
+420 543 420 843
E-mail:
Pozice:
Specializace:
kámen, kamenivo, kompozitní výztuž, stavební chemie, popílky, směsi s popílky, příměsi do betonu, recykláty, plasty a kompozity, geotextilie a geomříže
Pobočka:
pobočka Brno