Stavební dílce a konstrukce

  • stavební dílce betonové, kovové, dřevěné a kombinované
  • zdivo a výrobky pro zdivo (překlady, spony, výztuž ložných spár)
  • dílce a prvky konstrukčního zasklení, skleněná zábradlí
  • poklopy, mříže, liniové odvodňovací prvky, skruže, šachty
  • ocel do betonu, prostorová výztuž
  • zatěžovací zkoušky mostů a konstrukce

Kontaktujte Ing. Pavla Juránka, Ph.D.

 

  • montované obklady stěn
  • systémy příček
  • nosné rošty obkladů a podhledů
  • zavěšené podhledy

Kontaktujte Ing. Elišku Jonákovou