Stavební dílce a konstrukce

  • stavební dílce betonové, kovové, dřevěné a kombinované
  • zdivo a výrobky pro zdivo (překlady, spony, výztuž ložných spár)
  • dílce a prvky konstrukčního zasklení, skleněná zábradlí
  • poklopy, mříže, liniové odvodňovací prvky, skruže, šachty
  • ocel do betonu, prostorová výztuž
  • zatěžovací zkoušky mostů a konstrukce

Kontaktujte Ing. Pavla Juránka, Ph.D.

 

  • montované obklady stěn
  • systémy příček
  • nosné rošty obkladů a podhledů
  • zavěšené podhledy

Kontaktujte Ing. Elišku Zieglerovou

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Juránek, Ph.D.

Mobil:
+420 734 432 063
Telefon:
+420 543 420 863
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
stavební dílce betonové, kovové, kompozitní, zdivo, výrobky pro zdivo, poklopy, mříže a vpusti, prvky odvodnění, kotvy a hmoždinky, zavěšené podhledy
Pobočka:
Brno

Ing. Eliška Zieglerová

Mobil:
+420 734 432 092
Telefon:
+420 734 432 092
Pozice:
Specializace:
fasádní obklady, nosné rošty, gabiony, příčky, požární uzávěry, zábradlí, deskové materiály, lehké kompozitní dílce
Pobočka:
Brno