Określanie przewodności cieplnej w wysokich temperaturach (50 - 1200 °C)

Na potrzeby oceny przewodności cieplnej materiałów i produktów w szerokim zakresie temperatur (zależność lambda od temperatury), testy są przeprowadzane na unikalnym sprzęcie badawczym zgodnie z poniższymi normami.

Testy, które są zaprojektowane w szczególności dla formowanych wyrobów do izolacji cieplnej mogą być przeprowadzane w zakresie od 50 °C do 1200 °C zgodnie z następującymi normami:

  • EN 993-14:1996 Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (układ krzyżowy) - (Methods of testing for dense shaped refractory products - Part 14: Determination of thermal conductivity by the hot-wire (cross-array) method)
  • EN 993-15:1999 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (układ równoległy)  - (Methods of test for dense shaped refractory products - Part 15: Determination of thermal conductivity by the hot-wire (parallel) method)