Kontakty

Kontaktní osoby

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Alena Šiková

Telefon:
+420 382 337 317
Pozice:
administrativní pracovník, referent
Specializace:
fakturace, ekonomika
Pobočka:
Plzeň

Bc. Luboš Hausner

Mobil:
+420 604 275 248
Telefon:
+420 382 337 380
Pozice:
auditor systémů managementu, vedoucí posuzovatel
Specializace:
systémy managementu; zvláštní způsobilosti – SJ-PK, svařování EN ISO 3834-X, EN 1090-X; betonářská výztuž – zkoušky, svařování
Pobočka:
Plzeň

Blanka Gembická

Mobil:
+420 774 544 829
Telefon:
+420 382 337 314
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
kamenivo do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože; lehčené kamenivo, expandované hlíny a škváry; popílky a popílkové směsi; zásypové materiály a granuláty, druhotné suroviny
Pobočka:
Plzeň

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň

Ing. Jaroslav Kotora

Mobil:
+420 776 049 148
Telefon:
+420 '382 337 313
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační; komínové systémy, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy; chemické složení silikátových materiálů
Pobočka:
Plzeň

Ing. Josef Kabát

Mobil:
+420 737 317 746
Telefon:
+420 382 337 331
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; vnější tepelně izolační systémy; betonové trouby a skruže, pórobeton; konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky; výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí; poklopy a vtokové mříže, poklopy a mříže; výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod, septiky; odlučovače tuků, olejů a ropných látek; nádrže; sádrové výrobky – desky a tvárnice, kompozitní panely, podhledy; odborné posudky konstrukcí a staveb, diagnostika staveb
Pobočka:
Plzeň

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
auditor systémů managementu, vedoucí posuzovatel, zkušební technik - specialista
Specializace:
systémy managementu QMS, EMS, EnMS; studie životního cyklu LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD), konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky, komínové systémy, geotextilie a obdobné výrobky, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy, beton, stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), betonové zdicí prvky
Pobočka:
Plzeň

Ing. Vladimíra Štenglová

Telefon:
+420 382 337 312
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
chemické složení silikátových materiálů, silikátové suroviny
Pobočka:
Plzeň

Jitka Budínová

Telefon:
+420 382 337 325
Pozice:
administrativní pracovník, referent
Specializace:
fakturace, ekonomika
Pobočka:
Plzeň

Lenka Hradilová

Telefon:
+420 '382 337 326
Pozice:
posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
stavební výrobky, žárovzdorné výrobky
Pobočka:
Plzeň

Luděk Vlach

Telefon:
+420 382 337 335
E-mail:
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
stavební výrobky
Pobočka:
Plzeň

Mgr. Pavla Babková

Mobil:
+420 777 613 423
Telefon:
+420 382 337 338
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
keramické obkladové prvky, keramické kachle, lepidla pro obklady; vápenopískové výrobky; stavební kámen, desky; umělý kámen; výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky - kanalizační kameninové trouby a tvarovky; výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zkoušení a posuzování kluznosti všech typů podlahovin; sprchové zástěny
Pobočka:
Plzeň

Michal Trnka

Telefon:
+420 382 337 336
E-mail:
Pozice:
posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
stavební výrobky
Pobočka:

Silvia Bizubová

Mobil:
+420 721 206 168
Telefon:
+420 382 337 324
Pozice:
vedoucí posuzovatel zkušební technik - specialista
Specializace:
beton, přísady do betonu, malty, sanační materiály, drobné betonové výrobky (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty), betonové tvárnice; betonové stavební dílce; nedestruktivní zkoušky, vývrty z betonových konstrukcí; výrobky pro zdravotně technické vybavení – umyvadla, dřezy, bidety, záchodové mísy, pisoárová stání, sprchové vaničky
Pobočka:
Plzeň

Tomáš Fencl

Telefon:
+420 382 337 335
E-mail:
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
stavební výrobky
Pobočka:
Plzeň

Vít Ruml

Mobil:
+420 602 470 088
Telefon:
+420 382 337 335
E-mail:
Pozice:
posuzovatel, vedoucí zkušebny, zkušební technik - specialista
Specializace:
beton, přísady do betonu, malty, sanační materiály, drobné betonové výrobky (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty), betonové tvárnice; nedestruktivní zkoušky, vývrty
Pobočka:
Plzeň

Ing. Lucie Lišková

Telefon:
382 337 315
Pozice:
vedoucí posuzovatel, zkušební technik - specialista
Specializace:
keramické obkladové prvky, keramické kachle, lepidla pro obklady; vápenopískové výrobky; stavební kámen desky; umělý kámen; výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky - kanalizační kameninové trouby a tvarovky; výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; zkoušení a posuzování kluznosti všech typů podlahovin; sprchové zástěny; chemické rozbory
Pobočka:
Plzeň

Branislav Maňo

Mobil:
774 484 644
Telefon:
382 337 312
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel, zkušební technik - specialista
Specializace:
žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační; komínové systémy, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy; chemické složení silikátových materiálů , nátěry
Pobočka:
Plzeň

Martin Šindelář

Mobil:
777 921 550
Telefon:
382 337 331
Pozice:
posuzovatel, zkušební technik - specialista
Specializace:
stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; betonové trouby a skruže, zdicí prvky; pórobeton; konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky; výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí; poklopy a vtokové mříže, poklopy a mříže; výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod, septiky; odlučovače tuků, olejů a ropných látek; nádrže; sádrové výrobky – desky a tvárnice, kompozitní panely, podhledy
Pobočka:
Plzeň