Stanovení chemického složení a ekologické zkoušky

Chemické rozbory betonu, cementů, kameniva; chemické rozbory keramických surovin a materiálů, skla a žárovzdorných výrobků, analýzy vod a vodných roztoků; stanovení těžkých kovů vyluhovatelných ze skla a keramických glazur. Laboratorní stanovení provádíme klasickými analytickými metodami a nejmodernějším AAS spektrometrem PERKIN ELMER AAnalyst 700 s širokým vybavením umožňujícím stanovení řady prvků (Sb, Ni, Pb, Zr, Sn, Tl, Ba, Ca, Mg, Co, Cd, Cr, V, B, Be, Cu, Fe, Mn, Zn, As, Ag, Se, K, Na, Si, Ti, Al); přístroj byl pořízen v rámci projektu PHARE.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň