Ing. Josef Kabát

Mobil:
+420 737 317 746
Telefon:
+420 382 337 331
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel
zkušební technik - specialista
Specializace:
stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; vnější tepelně izolační systémy; betonové trouby a skruže, pórobeton; konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky; výrobky pro vnější kanalizační systémy, vstupní a revizní šachty; nástavce vpustí; poklopy a vtokové mříže, poklopy a mříže; výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod, septiky; odlučovače tuků, olejů a ropných látek; nádrže; sádrové výrobky – desky a tvárnice, kompozitní panely, podhledy; odborné posudky konstrukcí a staveb, diagnostika staveb
Pobočka:
Plzeň