Blanka Gembická

Mobil:
+420 774 544 829
Telefon:
+420 382 337 314
Pozice:
vedoucí posuzovatel
zkušební technik - specialista
Specializace:
kamenivo do betonu, malt, asfaltových směsí a pro kolejové lože; lehčené kamenivo, expandované hlíny a škváry; popílky a popílkové směsi; zásypové materiály a granuláty, druhotné suroviny
Pobočka:
Plzeň