Malty a tmely

  • kompletní soubor zkoušek pro sanační omítkové systémy dle směrnice WTA 2-9-04/D
  • soubor zkoušek nekonstrukčních tmelů ve spojích stavebních konstrukcí dle řady norem ČSN EN 15651
  • stanovení vodotěsnosti a přemostění trhlin vodotěsných výrobků nanášených v tekutém stavu (používaných pod lepené keramické obklady) dle ČSN EN 14891

 


Obr. 1: Odtrhový přístroj COMTEST OP4/3 určený pro zkoušky přídržnosti povrchových úprav

Kontaktní osoby

Ing. Dana Pilařová

Telefon:
+420 387 023 221
Pozice:
vedoucí centrální laboratoře TZÚS, vedoucí zkušebny České Budějovice, hlavní specialista (nátěry, tmely), vedoucí posuzovatel
Specializace:
maltové směsi, tmely a lepidla, výrobky stavební chemie, nátěrové hmoty, přísady do malt a betonů, sanační materiály, izolační nátěry a fólie, povrchové úpravy stavebních konstrukcí
Pobočka:
České Budějovice