Kámen

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobku výrobků:

  • Kámen pro vodní stavby ČSN EN 13383-1 resp. ČSN EN 13383-2
  • Kámen pro gabiony (TKP 30)
  • Obkladový kámen
  • Dlažební kostky, obrubníky

Směs MZK - nestmelené směsi:

Kompletní průkazní zkoušky - návrh a ověření receptur pro nestmelené směsi (MZK) vyrobené dle ČSN EN 13285.
Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti podle ČSN EN 13286-2.
Proctor standard, modifikovaný – návrhová křivka.

SC - směsi stmelené cementem

Kompletní průkazní zkoušky – návrh a ověření receptur pro směsi stmelené cementem (SC) vyrobené dle ČSN EN 14227-1.
Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti podle ČSN EN 13286-2.
Proctor standard, modifikovaný – návrhová křivka.

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice