Přístroj na měření tepelné vodivosti λ – Meter EP500e

Využití

Přístroj je speciálně vyvinutý pro měření tepelné vodivosti izolačních a dalších stavebních materiálů a výrobků. λ – Meter EP500e je deskový přístroj pro stacionární a přímé měření tepelné vodivosti (guarded hot plate apparatus – GHP).

Měření tímto přístrojem vyhovuje požadavkům norem:

EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939, ISO 8302, ASTM C177 a DIN 52612.

Základní technické údaje

  • rozsah měřených hodnot tepelné vodivosti: λ = 0,002 až 0,250 W/m.K
  • rozměry vzorku: 500 x 500 mm nebo 200 x 200 mm, tl. 10 až 200 mm
  • nastavitelné střední teploty měření: -10 až 40 °C (v krocích 1 K)
  • vysoké rozlišení:
    • teplota: < 1 mK
    • tloušťka: < 0,01 mm
  • měření při předdefinovaném zkušebním tlaku (50 až 2500 Pa) nebo při nastavené jmenovité tloušťce (pro velmi měkké stavební materiály)

Závěr

Přístroj λ – Meter EP500e je vybavený moderním počítačovým softwarem, který splňuje požadavky mezinárodních a evropských norem pro měření tepelné vodivosti, včetně funkce databáze a zpracování protokolů o měření. Umožňuje přesné a rychlé stanovení součinitele tepelné vodivosti. Rozsah konfigurace tohoto přístroje pro TZÚS Praha, s.p. dále obsahuje např. příslušenství pro měření tepelné vodivosti sypkých materiálů, kompenzační podložky pro možnost měření vzorků s nerovným povrchem a další.

Kontaktní osoby

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky a o.z., zástupce vedoucího AO/OS/COV/IO, vedoucí auditor QMS
Specializace:
certifikace budov - vedoucí CO SBToolCZ systémy managementu zástupce vedoucího AO/COV
Pobočka:
České Budějovice a o.z. ZÚLP