Ing. Kateřina Kubíčková

Mobil:
+420 724 953 731
Telefon:
+420 286 019 577
Pozice:
posuzovatel
Specializace:
certifikace požárně odolných oken, dveří a vrat - požárních uzávěrů, požárně dělicí stavební konstrukce, protipožární ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí, těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi, těsnicí systémy stavebních spár, sestavy vnitřních příček, lehké obvodové pláště
Pobočka:
Požární bezpečnost staveb