Łożyska konstrukcyjne, mostowe złącza kompensacyjne oraz wyposażenia antysejsmiczne

Badania we własnym laboratorium badawczym, a na podstawie art. 46 CPR także w pomieszczeniach producenta oraz certyfikacja według norm serii EN 1337.

Badania mostowych złączy kompensacyjnych według ETAG 032, ocena w czeskim systemie krajowym zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 163/2002 z późn. zm. a także Europejska Ocena Techniczna (ETA) według CPR (Rozporządzenie PE i Radu (UE) nr 305/2011).

Badania urządzeń antysejsmicznych według EN 15129 na podstawie art. 46 CPR w pomieszczeniach producenta.

 

Osoby kontaktowe

Roman Ondruška

Mobil:
+420 734 432 065
Telefon:
+420 286 019 512
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział: