Systemy sprężone

Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji kablobetonowych:
Wyrób „Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji kablobetonowych“ nie jest objęty zharmonizowaną normą i dlatego jest oceniany zgodnie z europejskim dokumentem oceny „EAD 160004-00-0301 Post-Tensioning Kits for prestressing of structures“.
Na podstawie tej oceny zostaje wydana ETA.
Zestaw zakotwień i cięgien oceniany zgodnie z EAD 160004-00-0301 zawiera minimalnie następujące części:
Cięgna sprężające w postaci kabli, drutów, lub prętów ze stali sprężającej
Zakotwienia przeznaczone do kotwienia cięgien sprężających w konstrukcji
Kanałów, które służą do prowadzenia i ochrony cięgien sprężających
Materiał wypełniający kanały kablowe 
 
Specjalne materiały wypełniające stosowane w zestawach do sprężania konstrukcji kablobetonowych, np. na bazie olejów mineralnych są oceniane oddzielnie według „EAD 160027-00-0301 - Special filling products for Post-Tensioning Kits“. Na podstawie tej oceny zostaje wydana ETA.