Spoiwa budowlane, żużle, popioły lotne

Akredytowane laboratoria TZÚS Praha, s.p. oferują badania z obszaru spoiw budowlanych, żużli i popiołów lotnych. Wykaz akredytowanych metod badawczych można znaleźć w poniższej tabeli. W obszarze tym TZÚS Praha, s.p. oferuje także nieakredytowane procedury badawcze. W przypadku zainteresowania naszymi usługami, prosimy o kontakt z oddziałem zgodnie z wybranym regionem lub o skorzystanie z formularza zapytania na dole strony. Uzupełnieniem dla usług laboratoryjnych jest oferta naszej jednostki certyfikującej wyroby.

Oddziały regionalne działające w danym obszarze:
(kliknij, aby skontaktować się z oddziałem lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony)

 

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Cieplice
Filia Brno 

Filia Ostrava

ČSN 72 0102Základní analýza silikátů - Stanovení ztráty sušením
ČSN 72 0105-1Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 72 0105-2Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 72 0106Základní analýza křemičitanů - Stanovení oxidu křemičitého a kyseliny - nerozložitelná část
ČSN 72 0107Základní analýza křemičitanů - Stanovení kyseliny - nerozložitelná část
ČSN 72 0110-3Základní analýza křemičitanů - Stanovení oxidu železitého
ČSN 72 0110-4Základní analýza křemičitanů - Stanovení oxidu železitého
ČSN 72 0113-1Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu vápenatého
ČSN 72 0113-2Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu vápenatého
ČSN 72 0113-3Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu vápenatého
ČSN 72 0114-1Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého
ČSN 72 0114-2Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého
ČSN 72 0114-3Základní analýza silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého
ČSN 72 0117Základní analýza křemičitanů - Stanovení síranové síry
ČSN 72 0118Základní analýza křemičitanů - Stanovení celkové síry
ČSN 72 1206Směs sádry a anhydridu cementu
ČSN 72 1213Physical and mechanical tests of limestone
ČSN 72 2071Fly ash for building industry purposes - Common provisions, requirements and test methods
ČSN 72 2080Fly ash and ash from fluidised bed combustion for building industry purposes - Common provisions, requirements and test methods
ČSN 72 2113Determination of density of cement
ČSN 72 2301Plaster binders. Classification. Common technical requirements. Testing methods
ČSN EN 1008Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
ČSN EN 13279-2Gypsum binders and gypsum plasters - Part 2: Test methods
ČSN EN 13963Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 14227-3Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 3: Fly ash bound granular mixtures
ČSN EN 15167-1Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
ČSN EN 196-1Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
ČSN EN 196-10Methods of testing cement - Part 10: Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement
ČSN EN 196-2Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
ČSN EN 196-3Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
ČSN EN 196-5Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement
ČSN EN 196-6Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
ČSN EN 196-8Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method
ČSN EN 413-2Zděný cement - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 450-1Popílek pro beton - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 451-1Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého
ČSN EN 451-2Metoda zkoušení popílku. Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 459-2Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody

Formularz kontaktowy