Spoiwa budowlane, żużle, popiołki /koksiki/

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie spoiw budowlanych, żużli i popiołków, wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w dalej podanej tabeli, w tej dziedzinie  TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego regionu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Filie w regionach, które pracują w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną albo wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Cieplice
Filia Brno
Filia Ostrava

ČSN 72 0102Basic analysis of silicates - Determination of loss by drying
ČSN 72 0105-1Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide
ČSN 72 0105-2Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide
ČSN 72 0106Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide and the acid - indecomposable part
ČSN 72 0107Basic analysis of silicates - Determination of acid - indecomposable part
ČSN 72 0110-3Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
ČSN 72 0110-4Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
ČSN 72 0113-1Basic analysis of silicates - Determination of calcium oxide
ČSN 72 0113-2Basic analysis of silicates - Determination of calcium oxide
ČSN 72 0113-3Basic analysis of silicates - Determination of calcium oxide
ČSN 72 0114-1Basic analysis of silicates - Determination of magnesium oxide
ČSN 72 0114-2Basic analysis of silicates - Determination of magnesium oxide
ČSN 72 0114-3Basic analysis of silicates - Determination of magnesium oxide
ČSN 72 0117Basic analysis of silicates - Determination of sulphate sulphur
ČSN 72 0118Basic analysis of silicates - Determination of total sulphur
ČSN 72 1206Gypsum and anhydride cement admixture
ČSN 72 1213Physical and mechanical tests of limestone
ČSN 72 2071Fly ash for building industry purposes - Common provisions, requirements and test methods
ČSN 72 2080Fly ash and ash from fluidised bed combustion for building industry purposes - Common provisions, requirements and test methods
ČSN 72 2113Determination of density of cement
ČSN 72 2301Plaster binders. Classification. Common technical requirements. Testing methods
ČSN EN 1008Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
ČSN EN 13279-2Gypsum binders and gypsum plasters - Part 2: Test methods
ČSN EN 13963Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 14227-3Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 3: Fly ash bound granular mixtures
ČSN EN 15167-1Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
ČSN EN 196-1Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
ČSN EN 196-10Methods of testing cement - Part 10: Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement
ČSN EN 196-2Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
ČSN EN 196-3Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
ČSN EN 196-5Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement
ČSN EN 196-6Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
ČSN EN 196-8Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method
ČSN EN 413-2Masonry cement - Part 2: Test methods
ČSN EN 450-1Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria
ČSN EN 451-1Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content
ČSN EN 451-2Method of testing fly ash. Part 2: Determination of fineness by wet sieving
ČSN EN 459-2Building lime - Part 2: Test methods

Formularz kontaktowy