Stavební pojiva, strusky, popílky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti stav pojiv, strusek a popílků, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Teplice
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava

 

ČSN 72 0102Cement, vápno - Stanovení ztráty vody sušením gravimetricky
ČSN 72 0102Popílek - Stanovení ztráta sušením gravimetricky
ČSN 72 0102Struska - Stanovení ztráta sušením gravimetricky
ČSN 72 0102Škvára - Stanovení ztráta sušením gravimetricky
ČSN 72 0103Cement, vápno - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0103Popílek - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0103Struska - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0103Škvára - Stanovení ztráty žíháním gravimetricky
ČSN 72 0105-1Cement, vápno - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-1Popílek - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-1Struska - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-1Škvára - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2Cement, vápno - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2Popílek - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2Struska - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0105-2Škvára - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0106Cement, vápno - Stanovení obsahu oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu
ČSN 72 0106Popílek - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0106Struska - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0106Škvára - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN 72 0107Cement, vápno - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0107Popílek - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0107Struska - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0107Škvára - Stanovení kyselinou nerozložitelného zbytku gravimetricky
ČSN 72 0110-3Cement - Stanovení obsahu oxidu železitého
ČSN 72 0110-4Cement - Stanovení obsahu oxidu železitého
ČSN 72 0113-1Popílek - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-1Struska - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-1Škvára - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-2Popílek - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-2Struska - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-2Škvára - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-3Popílek - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-3Struska - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0113-3Škvára - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN 72 0114-1Popílek - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-1Struska - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-1Škvára - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-2Popílek - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-2Struska - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-2Škvára - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-3Popílek - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-3Struska - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0114-3Škvára - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN 72 0117Cement, vápno - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0117Popílek - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0117Struska - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0117Škvára - Stanovení obsahu síranové síry gravimetricky
ČSN 72 0118Popílek - Stanovení obsahu celkové síry gravimetricky
ČSN 72 0118Struska - Stanovení obsahu celkové síry gravimetricky
ČSN 72 0118Škvára - Stanovení obsahu celkové síry gravimetricky
ČSN 72 1206Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení vlhkosti, vázané vody a oxidu sírového gravimetricky
ČSN 72 1213Vápenec, dolomit - Stanovení jemnosti
ČSN 72 2071Popílek - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN 72 2071Popílek - Stanovení vlivu popílku na tuhnutí cementu
ČSN 72 2071Struska - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN 72 2071Škvára - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN 72 2080Popílek - Stanovení vlivu popílku na tuhnutí cementu
ČSN 72 2113Cement - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN 72 2113Popílek - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN 72 2301Sádra - Stanovení jemnosti mletí
ČSN 72 2301Sádra - Stanovení pevnosti
ČSN 72 2301Sádra - Stanovení počátku a doby tuhnutí
ČSN 72 2301Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení jemnosti mletí
ČSN 72 2301Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN 72 2301Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN 72 2301Sádra, sádrová pojiva, sádrovec, anhydrit - Stanovení počátku a doby tuhnutí
ČSN EN 1008Voda do betonu - Zkouška vody
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a malty - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a malty - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a malty - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a malty - Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a malty - Stanovení pevnosti
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a malty - Stanovení vodního součinitele 
ČSN EN 13279-2, čl. 4.3.3Sádra - Stanovení konzistence a doby zpracovatelnosti
ČSN EN 13279-2, čl. 4.5.4, 4.5.Sádra - Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu
ČSN EN 13963Stanovení doby přídržnosti
ČSN EN 13963Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 14227-3Popílek, popílkové suspenze - Stanovení konzistence popílkové suspenze
ČSN EN 1427Asfalty a pojiva - Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička
ČSN EN 15167-1Struska - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 15167-1Struska - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 15167-1, čl. 5.3.2.2Struska - Stanovení počátku tuhnutí
ČSN EN 15167-1, příl. A72 0118Struska - Stanovení vlhkosti gravimetricky
ČSN EN 196-1Cement - Stanovení pevnosti
ČSN EN 196-1Popílek - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 196-1Struska - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 196-10Cement - Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) spektrofotometricky
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení chloridů titračně
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení nerozpustného zbytku gravimetricky
ČSN EN 196-2Cement - Ztráta žíháním gravimetricky
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu alkálií fotometricky
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu oxidu hlinitého titračně
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého titračně
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu oxidu křemičitého gravimetricky
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu oxidu křemičitého, vápenatého a hořečnatého
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu oxidu vápenatého titračně
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu oxidu železitého titračně
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu síranů gravimetricky
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu síry ve formě síranů
ČSN EN 196-2Cement - Stanovení obsahu sulfidů titračně
ČSN EN 196-2, čl. 6-9Chemická analýza cementu
ČSN EN 196-3Cement - Stanovení dob tuhnutí
ČSN EN 196-3Cement - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 196-3Cement - Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
ČSN EN 196-3Popílek - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 196-3Struska - Stanovení počátku tuhnutí
ČSN EN 196-5Cement - Stanovení pucolanity
ČSN EN 196-6Cement - Stanovení jemnosti
ČSN EN 196-6Cement - Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6Cement - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6Cement - Stanovení jemnosti mletí prosévací metodou
ČSN EN 196-6Cement - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN 196-6Popílek - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6Popílek - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN 196-6Sádra - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6Struska - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-6Vápno - Stanovení jemnosti mletí
ČSN EN 196-6Vápno - Stanovení jemnosti mletí permeabilní metodou
ČSN EN 196-8Cement - Stanovení hydratačního tepla
ČSN EN 413-2Cement - Stanovení doby tuhnutí, konzistence, penetrace, retence vody, obsahu vzduchu
ČSN EN 413-2Cement - Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN 413-2Cement - Stanovení retence vody
ČSN EN 450-1Popílek - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 450-1Popílek - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 450-1Popílek - Stanovení měrné hmotnosti
ČSN EN 450-1Struska - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 450-1Struska - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 450-1Škvára - Stanovení indexu účinnosti
ČSN EN 450-1Škvára - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 451-1Vápno - Stanovení volného oxidu vápenatého titračně
ČSN EN 451-2Popílek - Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 451-2Struska - Stanovení ijemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 451-2Škvára - Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení objemové stálosti
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení reaktivity
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení jemnosti
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení konzistence, penetrace, retence vody, obsahu vzduchu
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení obsahu oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení obsahu síry ve formě síranů
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení obsahu vzduchu
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení penetrace
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení retence vody
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení volné vody
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení vydatnosti
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení zrnitosti
ČSN EN 459-2Vápno - Stanovení zrnitosti 
ČSN EN 459-2, čl. 5.7Vápno - Stanovení ztráty žíháním
ČSN EN 492-2Vápno - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN ISO 4323Cement, vápno - Stanovení chloridů potenciometrickou metodou
ČSN P CEN/TR 196-4Struska - Stanovení podílu sklovité fáze
IP 0600T016 (ČSN 72 0108)Cement, vápno - Stanovení obsahu R2O3 gravimetricky

Kontaktní formulář