Chemické analýzy silikátových a stavebních materiálů

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti chemických analýz silikátových a stavebních materiálů, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Kontakt na pobočku, která působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Plzeň
Ostatní chemické analýzy

ČSN EN ISO 10545-15Silikátové a stavební materiály - Stanovení vyluhovatelnosti olova
ČSN EN ISO 10545-15Silikátové a stavební materiály - Stanovení vyluhovatelnosti kadmia
ČSN 72 0102Silikátové a stavební materiály - Stanovení ztráty hmotnosti sušením
ČSN 72 0103Silikátové a stavební materiály - Stanovení ztráty hmotnosti žíháním
ČSN 72 0105-2Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou
ČSN 72 0117Silikátové a stavební materiály - Stanovení síranové síry vážkově
ČSN 72 0118Silikátové a stavební materiály - Stanovení celkové síry vážkově
ČSN 72 0119Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu sodného plamenovou fotometrií
ČSN 72 0120Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu draselného plamenovou fotometrií
ČSN 72 1070Silikátové a stavební materiály - Stanovení pH
ČSN EN 1008, čl. 6.1.1, 6.1.2Voda pro stavební účely - Stanovení přítomnosti humusovitých látek
ČSN EN 1744-1, čl. 14.2Silikátové a stavební materiály - Stanovení obsahu lehkých znečišťujících částic chloridem zinečnatým
ČSN EN 1744-1, čl. 7, 11, 12, 15Silikátové a stavební materiály - Chemická analýza kameniva
ČSN EN 480-10Silikátové a stavební materiály - Chemická analýza - obsah chloridů
ČSN EN 480-12Silikátové a stavební materiály - Chemická analýza - obsah alkálií
ČSN EN 772-5Silikátové a stavební materiály - Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí
ČSN EN 993-16Silikátové a stavební materiály - Stanovení odolnosti proti kyselině sírové
ČSN EN ISO 10058-1Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu křemičitého vážkově
ČSN EN ISO 10058-3, čl. 4Silikátové a stavební materiály - Analýzy magneziových a dolomotivých výrobků metodou FAAS
ČSN EN ISO 20565-1Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu křemičitého vážkově
ČSN EN ISO 20565-3, čl. 4Silikátové a stavební materiály - Analýzy chromitých výrobků metodou FAAS
ČSN EN ISO 21068-2, čl. 4, 7.4, 7.5Silikátové a stavební materiály - Analýza materiálů s obsahem karbidu křemíku - bez instrumentálních metod
ČSN EN ISO 21068-3, čl. 7.3, 8.5Silikátové a stavební materiály - Analýza materiálů s obsahem karbidu křemíku metodou FAAS
ČSN EN ISO 21079-1Silikátové a stavební materiály - Analýza materiálů s obsahem oxidu zirkoničitého - rozklad vzorků
ČSN EN ISO 21079-3, čl. 4Silikátové a stavební materiály - Analýza materiálů s obsahem oxidu zirkoničitého metodou FAAS
ČSN EN ISO 21587-1Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu křemičitého vážkově
ČSN EN ISO 21587-2, čl. 14Silikátové a stavební materiály - Stanovení oxidu fosforečného v hlinitokřemičitých materiálech
ČSN EN ISO 21587-3, čl. 14-19, příl. NASilikátové a stavební materiály - Analýza hlinitokřemičitých materiálů metodou FAAS
ČSN ISO 10523Silikátové a stavební materiály - Stanovení pH

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň