Stavební dílce, konstrukce

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti stavebních dílců a konstrukcí, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Teplice
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Pobočka Technicko-inženýrské služby

ČSN 72 3000, čl. 4.7Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN 72 6242, příl. BStavební dílce a konstrukce - Stanovení přilnavosti povrchovývh vrstev
ČSN 73 0212-5Stavební dílce a konstrukce - Stanovení přesnosti
ČSN 73 0212-5Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 0546Stavební dílce a konstrukce - Stanovení nejnižší povrchové teploty konstrukce
ČSN 73 1373 Z1, kap. 6 (tvrdoměry N,L)Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN 73 2011 zm. a (pouze ve vztahu k tvrdoměrným metodám)Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN 73 2011, příl. 1Stavební dílce a konstrukce - Stanovení výztuže magnetickou sondou
ČSN 73 2030Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky statické
ČSN 73 2030Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN 73 2030Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky
ČSN 73 2030Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2030+Z1, příl. AStavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem zkouškou
ČSN 73 2030+Z1, příl. BStavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability ocelových konstrukcí zkouškou
ČSN 73 2030+Z1, příl. ČSNStavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability zděných konstrukcí zkouškou
ČSN 73 2034Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2035Stavební dílce a konstrukce - Stanovení rázové pevnosti
ČSN 73 2035Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2035+Z1, Z2Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení na zatížení rázem
ČSN 73 2038Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení keramických stavebních dílců
ČSN 73 2038Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 2045Stavební dílce a konstrukce - Stanovení hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2045Stavební dílce - Stanovení hmotnosti
ČSN 73 2045Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN 73 6209Mosty - Zatěžovací zkoušky statické
ČSN 73 6209Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky
ČSN 73 6209+Z1Mosty - Zatěžovací zkoušky statické
ČSN 73 6242, příl. B,DZatvrdlý beton - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev a nepropustnosti vrstvy
ČSN 736 6242, příl. BStavební dílce a konstrukce - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
ČSN 74 3305Stavební dílce - Stanovení odolnosti na zatížení rázem
ČSN 74 3305, příl. BStavební dílce a konstrukce - Stanovení rázové odolnosti
ČSN 75 0905Stavební dílce a konstrukce - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 0905Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN  124Poklopy a mříže - Zatěžovací zkouška
ČSN EN  1253-2Podlahové vpusti a střešní vtoky - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 1052-1Stavební dílce - zdivo - Zatěžovací zkouška
ČSN EN 1052-1Stavební dílce - Stanovení pevnosti zdiva
ČSN EN 1052-2Stavební dílce - Stanovení pevnosti zdiva
ČSN EN 1052-3Stavební dílce - Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1168Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 1168, příl. JStavební dílce a konstrukce - Stanovení únosnosti ve smyku dutinových panelů
ČSN EN 1168+A2, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 12050-2, čl. 8.5Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN 124, čl. 8Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 124, čl. 8Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 124, mimo čl. 8.4.7Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení poklopů a vtokových mříží pro dopravní plochy
ČSN EN 12504-1, čl. 8Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v tlaku
ČSN EN 12504-2Stavební dílce a konstrukce - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
ČSN EN 12566-1, příl. A, čl. A2.1Septik - Zkouška jmenovité velikosti
ČSN EN 12566-1, příl. A, čl. A2.1Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN 12566-3, příl. A, čl. A2Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny - Zkoušky vodotěsnosti
ČSN EN 12566-3, příl. A.2Stavební dílce a konstrukce - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 12825, čl. 5.2 - 5.5Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 12825, čl. 5.6Stavební dílce a konstrukce - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 12839Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 12839, čl. 4.3.2Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.1Stavební dílce a konstrukce - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 12839, čl. 5.1Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.2Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 12839, čl. 5.3Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.3, příl. BStavební dílce a konstrukce - Zjišťování jakosti povrchu
ČSN EN 12839, čl. 5.4Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 5.6Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanických vlastností - únosnost
ČSN EN 12839, čl. 5.6Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 12839, čl. 7Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, příl. BStavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12839, příl. EStavební dílce a konstrukce - Stanovení absorpce vody
ČSN EN 12839, příl. EStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 5.5Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 12843, čl. 7Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.3Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.6Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 13198, čl. 5.7Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, čl. 5.8Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, příl. AStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13198, příl. BStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13224, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13230-2Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 13230-4Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 13369, čl. 4.3Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 4.3Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 4.3.2Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.1.2Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.3Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, čl. 5.4Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13369, příl. GStavební dílce a konstrukce - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 13369, příl. G  Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 13369, příl. JStavební dílce a konstrukce - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 13369, příl. JStavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 13369, příl. JStavební dílce - Stanovaní rozměrů
ČSN EN 13369, příl. J4Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 13369, příl.JStavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13693, čl. 5.2Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 13693, čl. 5.4Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 13693, příl. EStavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 14195Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Stanovení úhlové přesnosti
ČSN EN 1433Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkouška odvodňovacích žlábků
ČSN EN 1433Odvodňovací žlab - zkoušky
ČSN EN 1433, čl. 6.3.3Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1433, čl. 8Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1433, čl. 9.1Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1433, čl. 9.1Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení mechanických vlastností
ČSN EN 1433, čl. 9.2.1Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1433, čl. 9.3Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 1433, čl. 9.3Poklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, vzhked, tvar)
ČSN EN 1433, čl. 9.3.6Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1433, příl. CPoklopy, vtokové mříže, odvodňovací žlaby - Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN 15037-1Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 15037-1Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 15037-1Betonové prefabrikáty - stropní systémy - Stanovení únosnosti v ohybu a smyku
ČSN EN 1520, příl. BStavební dílce a konstrukce - Fyzikálně mechanické zkoušky
ČSN EN 1520+Z1, příl. AStavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability prefabrikovaných vyztužených dílců z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva výpočtem
ČSN EN 1520+Z1, příl. BStavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability prefabrikovaných vyztužených dílců z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva zkouškou
ČSN EN 1916, čl. 4.3Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.2Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.3Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.5Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 4.3.6Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 5.1.2Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 5.2.1Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 5.2.3Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 5.3.2Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 5.3.3Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 6.3Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1916, čl. 7Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, čl. 8Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. AStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. DStavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. EStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl. FStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1916, příl.CStavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.2Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.5Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.6Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 4.3.8Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.1.2Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.2.1Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, čl. 5.2.2Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, čl. 5.2.3Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.2.4Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 5.2.6Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, čl. 6.3Stavební dílce - Určení polohy výztuže a stanovení pevnosti betonu
ČSN EN 1917, čl. 8Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl. AStavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl. BStavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl. DStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1917, příl.CStavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 1992-1-1+Z1, Z2, čl. 6.1, 6.2, 6.5, 7.3, 7.4Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem výpočtem
ČSN EN 1993-1-1+Z1, Z2, Z3, čl. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability ocelových konstrukcí výpočtem
ČSN EN 1996-1-1, čl. 5.5.1, 6.1.3Stavební dílce a konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability zděných konstrukcí výpočtem
ČSN EN 520, čl. 5.9.2Sádrokartonové desky - Stanovení celkové absorpce vody
ČSN EN 596Stavební dílce a konstrukce - Zkoušení na zatížení rázem
ČSN EN 639, čl. 6.4Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 639, čl. 8Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 640, čl. 4.2.1Stavební dílce - Stanovaní vodotěsnosti a nasákavosti stavebních dílců
ČSN EN 640, čl. 4.2.2Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 845-2, čl. 5.2.2Stavební dílce - Stanovaní rozměrů a hmotnosti stavebních dílců
ČSN EN 845-2, čl. 5.3Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 845-2, čl. 7Stavební dílce - Stanovaní tvaru, vnějšího vzhledu a značení stavebních dílců
ČSN EN 846-11Překlady - Stanovení rozměrů a prohnutí
ČSN EN 846-11Stavební dílce a konstrukce zděné - Stanovení geometrických charakteristik
ČSN EN 846-11Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 846-9Překlady - Stanovení únosnosti v ohybu a smyku
ČSN EN 846-9Stavební dílce a konstrukce zděné - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 846-9Stavební dílce - Zatěžovací zkouška statická
ČSN EN 846-9, čl. 8Stavební dílce - Zatěžovací zkoušky stavebních dílců
ČSN EN 990Stavební dílce pórobetonové - Zkoušení protikorozní ochrany výztuže
ČSN EN 991Stavební dílce pórobetonové - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 991Stavební dílce a konstrukce - Stanovení rozměrů
ČSN EN 991Stavební dílce - Stanovení rozměrů a tvar dílce, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin
ČSN EN 992Stavební dílce pórobetonové - Stanovení objemové hmotnosti mezerovitého betonu
ČSN EN ISO 6946, čl. 5, 7Stavební dílce a konstrukce - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu výpočtem
ČSN EN ISO 8990Stavební dílce a konstrukce - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu zkouškou
ČSN P 74 2871Systémy dodatečného předpětí konstrukcí
EN 13391Systémy dodatečného předpětí konstrukcí
ETAG 003, čl. 5.4.1.1Stavební dílce - Stanovení odolnosti na zatížení rázem
ETAG 003, čl. 5.4.1.2Stavební dílce - Stanovení odolnosti na zatížení rázem
ETAG 013, příl. B.1.1, B.3.1, B.4, B.5, B.6.2, B.6.4Systémy dodatečného předpětí konstrukcí
IP 0400T012 (ČSN 73 2046)Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky 
IP 0400T012 (ČSN 73 2046)Stavební dílce a konstrukce - Stanovení přesnosti
IP 0400T017 (ČSN 73 2037)Stavební dílce a konstrukce - Zatěžovací zkoušky 
STN 73 6209Mosty - Zatěžovací zkoušky statické

Kontaktní formulář