Vybavení komunikací

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti výrobků pro vybavení komunikací, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Kontakt na pobočku, která působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Technicko-inženýrské služby

ČSN EN 12767Záchytné systémy - podpěrné konstrukce - Nárazové zkoušky
ČSN EN 1317-1Záchytné systémy - podpěrné konstrukce - Nárazové zkoušky
ČSN EN 1317-2Záchytné systémy - podpěrné konstrukce - Nárazové zkoušky
ČSN EN 1317-3Záchytné systémy - podpěrné konstrukce - Nárazové zkoušky
ČSN P ENV 1317-4Záchytné systémy - podpěrné konstrukce - Nárazové zkoušky
prEN 1317-6, čl. 7Záchytné systémy - podpěrné konstrukce - Nárazové zkoušky
ČSN EN 1463-1, příl. BVodorovné a svislé dopravní značky - Zkoušky dopravního značení
ČSN EN 12899-1, čl. 6.4, 6.7, NA 2.23Vodorovné a svislé dopravní značky - Zkoušky dopravního značení
Metodika zkoušení SZD, čl. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 (dle požadavků ČSN EN 12899-1:2003)Vodorovné a svislé dopravní značky - Zkoušky dopravního značení
ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.2, 5.4.4, 7.2.2.1.3, 7.2.2.1.4Vodorovné a svislé dopravní značky - Zkoušky dopravního značení
ČSN EN 12899-1, čl. 4.1, NA 2.2, čl. 4.2, NA 2.3, 7.1.3, NA 2.14Vodorovné a svislé dopravní značky - Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení
ČSN EN 12966-1, čl. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7Dopravní značky - Stanovení optických vlastností
ČSN EN 12368Návěstidla - zařízení a příslušenství - Měření konstrukčních a optických vlastností
ČSN EN ISO 4287Díly mostních ložisek, tlačné a rovinné desky - Zkouška drsnosti povrchu
ČSN EN ISO 4288Díly mostních ložisek, tlačné a rovinné desky - Zkouška drsnosti povrchu
ČSN EN 40-3-2Osvětlovací stožáry - Mechanické zkoušky
ČSN EN 1794-1Protihlukové stěny - Zkouška odolnosti nárazu kamenům
ČSN EN 13481-2, příl. AZalité prvky upevnění pražce - Zkouška svislé únosnosti
ČSN EN 13481-2, příl. BPodložka pod patu kolejnice - Stanovení dynamické tuhosti
ČSN EN 13146-1Podložka pod patu kolejnice - Stanovení odporu podélnému posunutí kolejnice
ČSN EN 13146-4Podložka pod patu kolejnice - Měření účinku opakovaného zatížení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda představenstva PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)