Kovové dílce, kovové konstrukce, kotevní, spojovací prvky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti kovových dílců, kovových konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Technicko inženýrské služby

TR 026, final draft 12.12.2006Kotevní prvky - Zkoušky plastových kotev a hmoždinek
TR 025, final draft 6.12.2006Kotevní prvky - Zkoušky plastových kotev a hmoždinek
ETAG 029, čl. 2.4Kotevní prvky - Zkoušky kovových kotev
ETAG 020, příl. AKotevní prvky - Zkoušky plastových kotev a hmoždinek
ETAG 014, tab. 5.1Kotevní prvky - Zkoušky plastových kotev a hmoždinek
ETAG 006, kap. 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.3.7.1, 5.3.7.2Kotevní prvky - Zkoušky plastových kotev a hmoždinek
ETAG 001, příl. AKotevní prvky - Zkoušky kovových kotev
ČSN ISO 7801Kovové dráty - Zkouška střídavým ohýbáním
ČSN ISO 2178Kovové povlaky - Stanovení tloušťky povlaku
ČSN EN ISO 9015-1Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 7438, čl. 4aOcel pro výztuž do betonu - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 7438Ocel pro výztuž do betonu - Zkouška lámavosti
ČSN EN ISO 7438Kovové materiály - Zkoušky kovových materiálů ohybem
ČSN EN ISO 7438Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 6892-1, metoda B, čl. 20Kovové materiály - Stanovení meze pevnosti v tahu a tažnosti v procentech
ČSN EN ISO 6892-1Kovové profily - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 6892-1Kovové materiály - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN ISO 6892-1Kotvy, hmoždinky, šrouby, nýty, stavební kotevní prvky - Zkouška únosnosti stavebních kotevních prvků
ČSN EN ISO 6892-1Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 6507-1Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse
ČSN EN ISO 5173Svarové spoje - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 2808Kovové povlaky - Stanovení tloušťky povlaku
ČSN EN ISO 2360Kovové povlaky - Stanovení tloušťky povlaku
ČSN EN ISO 17660-2, čl. 14Svařování - Nenosné svarové spoje - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 17660-1, čl. 14Svařování - Nosné svarové spoje - Zkouška tahen
ČSN EN ISO 17660-1, čl. 14Svařování - Nosné svarové spoje - Zkouška střihem
ČSN EN ISO 17660-1, čl. 14Svařování - Nosné svarové spoje - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 15630-3, kap. 9Výztuž do betonu, dráty, pramence - Zkouška únavy
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 8Ocelové dráty - Zkouška relaxace za normální a vyšší teploty
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 7Kovové dráty - Zkouška střídavým ohýbáním
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 6Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 5Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 5Pramence pro předpjatý beton - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 15Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 14Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN ISO 15630-3, čl. 13Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN ISO 15630-2, kap. 8Výztuž do betonu, dráty, pramence - Zkouška únavy
ČSN EN ISO 15630-2, čl. 7Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 15630-2, čl. 6Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 15630-2, čl. 6Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 15630-2, čl. 5, 6, 7Kovové materiály - Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN EN ISO 15630-2, čl. 5Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 15630-2, čl. 5Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 15630-2Ocel pro výztuž do betonu - sítě - Stanovení smykové síly svarových spojů
ČSN EN ISO 15630-1, kap. 8Výztuž do betonu, dráty, pramence - Zkouška únavy
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 8Ocel pro výztuž do betonu - Únavový test
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 7Ocel pro výztuž do betonu - Zkouška zpětným ohybem
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 6Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 5Ocel pro výztuž do betonu - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 5Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška tahem
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 12Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 11Ocel pro výztuž do betonu - Stanovení tvaru žebírek
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 11Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 10Ocel pro výztuž do betonu - Stanovení geometrických charakteristik
ČSN EN ISO 15630-1, čl. 10Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN ISO 15614-1, kap. 7.4.6Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 15614-1, kap. 7.4.3Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 15614-1, kap. 7.4.2Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN ISO 1463Kovové povlaky - Stanovení tloušťky povlaku
ČSN EN 846-9, kap. 8Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 845-3+A1, kap. 5.6Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 845-3+A1, kap. 5.5Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 845-3+A1, kap. 5.4Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 845-2, kap. 5.4Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 845-2, kap. 5.3Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 845-1+A1, kap. 5.3Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 508-3, příl. BStavební dílce  Zkouška tvarové a rozměrové přesnosti kovových stavebních prvků
ČSN EN 508-3, čl. B4Střešní krytiny z plechu - Stanovení mezní úchylky rozměrů
ČSN EN 508-2, příl. AStavební dílce  Zkouška tvarové a rozměrové přesnosti kovových stavebních prvků
ČSN EN 508-2, čl. B4Střešní krytiny z plechu - Stanovení mezní úchylky rozměrů
ČSN EN 508-1, příl. DStavební dílce  Zkouška tvarové a rozměrové přesnosti kovových stavebních prvků
ČSN EN 508-1, čl. D4Střešní krytiny z plechu - Stanovení mezní úchylky rozměrů
ČSN EN 506, příl. AStavební dílce  Zkouška tvarové a rozměrové přesnosti kovových stavebních prvků
ČSN EN 506, čl. B4Střešní krytiny z plechu - Stanovení mezní úchylky rozměrů
ČSN EN 40-3-2, kap. 7Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 40-3-2, kap. 6Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 1993-1-3, příl. ATenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 1993-1-3, příl. APodlahové rošty, stupně, mřížky, poklopy a vtokové mříže, trapézové plechy, kazety, panely - Zkouška únosnosti plošných stavebních prvků
ČSN EN 1917, čl. 4.3.7, příl. EKotevní elementy, závěsné prvky, stupadla - Stanovení únosnosti
ČSN EN 14782, příl. BPodlahové rošty, stupně, mřížky, poklopy a vtokové mříže, trapézové plechy, kazety, panely - Zkouška únosnosti plošných stavebních prvků
ČSN EN 13964, čl. 5.2, 5.3Zavěšené podhledy - Statická zkouška kovového závěsu
ČSN EN 1337-5, příl. B,D,EStavební ložiska - Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení
ČSN EN 1337-3, příl. F,G,H,I,J,K,MStavební ložiska - Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení
ČSN EN 12797, kap. 5Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkouška tahem
ČSN EN 12767, kap. 4.3Tenkostěnné profily, válcované profily, kovové stavební dílce, stožáry - Zkouška únosnosti kovových prvků a stavebních dílců
ČSN EN 1253-2, kap. 4Podlahové rošty, stupně, mřížky, poklopy a vtokové mříže, trapézové plechy, kazety, panely - Zkouška únosnosti plošných stavebních prvků
ČSN EN 124, kap. 8Podlahové rošty, stupně, mřížky, poklopy a vtokové mříže, trapézové plechy, kazety, panely - Zkouška únosnosti plošných stavebních prvků
ČSN EN 10080, příl. B3Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Zkoušky svařitelnosti
ČSN EN 10080, příl. B2Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků
ČSN EN 10080, příl. B, metoda 1Ocel pro výztuž do betonu - Smyková zkouška příhradových nosníků
ČSN EN 10002-1Ocelová výztuž do betonu - Zkouška tahem - mez kluzu, pevnost v tahu, tažnost
ČSN 74 6930, kap. 5Podlahové rošty, stupně, mřížky, poklopy a vtokové mříže, trapézové plechy, kazety, panely - Zkouška únosnosti plošných stavebních prvků
ČSN 42 0363Výztuž do betonu, dráty, pramence - Zkouška únavy
ČSN 42 0355Ocelové dráty - Zkouška relaxace za normální a vyšší teploty
ČSN 42 0008Ocelové plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, dráty - Stanovení tvarové a rozměrové přesností tvářených výrobků

Kontaktní formulář