Kámen a kamenivo

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti kameniva a kamene, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Teplice
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Pobočka Předměřice nad Labem

58979/04-013Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení - Obecné technické podmínky Českých drah č.j.
ASTM C 1260-94Kamenivo - Stanovení smršťování
ČSN 72 1006Zeminy a sypaniny - Stanovení zhutnění 
ČSN 72 1010 Zeminy - Stanovení objemové hmotnosti 
ČSN 72 1018Zeminy a sypaniny - Stanovení relativní ulehlosti
ČSN 72 1018 Zeminy - Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1021Zeminy - Stanovení organických látek v zeminách
ČSN 72 1159, čl. 10 až 13Přírodní a umělý kámen - obkladové prvky - Stanovení odolnosti proti vlivu povětrnosti
ČSN 72 1176Kamenivo - Stanovení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1176, čl. 7 až 16Kamenivo - Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným
ČSN 72 1176, metoda AKamenivo - Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným
ČSN 72 1176, metoda BKamenivo - Stanovení odolnosti kameniva proti mrazu zmrazovací zkouškou
ČSN 72 1179Kamenivo - Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180Kamenivo - Stanovení rozlišných částic kameniva. Cizorodé částice, volná slída
ČSN 72 1180Kamenivo - Stanovení rozlišných částic kameniva. 
ČSN 72 1180, čl. 1 až 9Kamenivo - Stanovení rozlišných částic kameniva. Cizorodé částice, volná slída
ČSN 72 1187Kamenivo - Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1187, čl. 1 až 10Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1213Kamenivo - Stanovení granulometrických charakteristik kameniva
ČSN CEN ISO/TS 17892-1Zeminy - Stanovení vlhkosti
ČSN CEN ISO/TS 17892-1Zeminy a sypaniny - Stanovení vlhkosti gravimetricky
ČSN CEN ISO/TS 17892-1, čl. 1 až 7Zeminy - Stanovení vlhkosti
ČSN CEN ISO/TS 17892-12Zeminy - Stanovení konzistenčních mezí
ČSN CEN ISO/TS 17892-3, čl. 1 až 7Zeminy - Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru
ČSN CEN ISO/TS 17892-4, čl. 1 až 4.2.2, 5.1 až 5.2.3.2, 6.1, 7Zeminy - Stanovení zrnitosti
ČSN CEN ISO/TS 17892-7, čl. 1 až 7Zeminy - Stanovení pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin
ČSN EN  1097-2Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení metodou Los Angeles
ČSN EN  1097-3Kamenivo - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN  1097-6Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN  13055-1, příl. A, CPórovité kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení a zmrazování a rozmrazování 
ČSN EN  13450, příl. C Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti proti drcení
ČSN EN  13450, příl. F Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti proti vlivu mrazu
ČSN EN  13450, příl. G Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN  1367-2Kamenivo - Stanovení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN  14157, metoda BKámen - Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN EN  14617-1Umělý kámen - Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN  14617-1, čl. 1 až 8Umělý kámen - Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
ČSN EN  14617-16, čl. 1 až 3, 6Umělý kámen - Stanovení rozměrů a pravoúhlosti
ČSN EN  14617-2, čl. 1 až 9Umělý kámen - Stanovení pevnosti za ohybu
ČSN EN  14617-5, čl. 1 až 9Umělý kámen - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN  14617-6, čl. 1 až 9Umělý kámen - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku - změny pevnosti za ohybu, změny hmotnosti
ČSN EN  1744-1Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  1744-1, čl. 15.1Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  1744-1, čl. 7, 9, 10, 12, 15.1, 16, 17Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  1744-1, čl. 8,9,11.1,12,15.1Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva
ČSN EN  933-1Kamenivo - Stanovení zrnitosti - sítový rozbor
ČSN EN  933-4Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - tvarový index
ČSN EN  933-5Kamenivo - Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 1097-1Kamenivo - Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN EN 1097-10Kamenivo - Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-2, čl. 1 až 5Kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3Kamenivo - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-3, čl. 1 až 9, příl. DKamenivo - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-5Kamenivo - Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-5, čl. 1 až 9Kamenivo - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 1097-6Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN 1097-6, čl. 1 až 10Kamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN 1097-6, příl. A, BKamenivo - Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 
ČSN EN 1097-7Kamenivo - Stanovení měrné hmotnosti fileru - pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-7, čl. 1 až 10Kamenivo - Stanovení měrné hmotnosti fileru - pyknometrická zkouška
ČSN EN 12326-2Kámen pro střešní krytiny - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 12326-2Kámen pro střešní krytiny - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 12326-2, kap. 11Kámen pro střešní krytiny - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 12326-2, kap. 15.1Kámen pro střešní krytiny - Stanovení odolnosti proti oxidu siřičitému
ČSN EN 12326-2, kap. 16Kámen pro střešní krytiny - Stanovení odolnosti proti teplotním změnám
ČSN EN 12371, čl. 1 až 9, příl. AKámen - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 12371, zk. AKámen - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 12372Kámen - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 12372Kámen - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 12372, čl. 1 až 9, příl. AKámen - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 13055-1, příl. A, zkuš. postup 1Pórovité kamenivo - Stanovení odolnosti proti drcení a zmrazování a rozmrazování 
ČSN EN 13055-2, příl. APórovité kamenivo - Stanovení únosnosti
ČSN EN 13179-1Filer pro asfaltové směsi - zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13286-2, metoda A a BZeminy a sypaniny - Stanovení zhutnitelnosti
ČSN EN 13286-41Zeminy a sypaniny - Stanovení pevnosti stabilizovaných směsí v prostém tlaku
ČSN EN 13286-53Zeminy a sypaniny - Stanovení pevnosti stabilizovaných směsí v prostém tlaku
ČSN EN 13383-1, čl. 5.2, 5.3, 7.3, 7.4 Kámen - Stanovení pevnosti v tlaku, objemové hmotnosti a nasákavosti, odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 13383-2, čl. 8.1 až 8.7.2, 9.1 až 9.8.1Kámen - Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti, odolnosti vůči zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1341, příl. DKámen - dlažební desky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 1342, příl. CKámen - dlažební kostky - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13450, příl. C Kamenivo pro kolejové lože - Stanovení odolnoti proti drcení
ČSN EN 1367-1Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-1, čl. 1 až 10Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-2, čl. 1 až 10Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška varem
ČSN EN 1367-4Kamenivo - Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - stanovení smršťování
ČSN EN 13755Kámen - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 14157, kap. 4Kámen - Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN EN 14157, metoda AKámen - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 14231Kámen - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 14316-1, příl. EExpandovaný perlit - Stanovení odpudivosti proti vodě
ČSN EN 14617-11Umělý kámen - Stanovení součinitele lineární teplotní roztažnosti
ČSN EN 14617-12Umělý kámen - Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 14617-9Umělý kámen - Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 1744-1, čl. 15.1Kamenivo - Zkoušení chemických vlastností kameniva - obsah humusu, stanovení silikátového a železnatého rozpadu VP strusky
ČSN EN 1744-1, čl. 5 až 19.1Kamenivo - Stanovení silikátového rozpadu a železnatého rozpadu VP strusky
ČSN EN 1925Kámen - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 1926Kámen - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1926, čl. 1 až 10Kámen - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936Kámen - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a pórovitosti 
ČSN EN 933-1Kamenivo - Stanovení zrnitosti - sítový rozbor
ČSN EN 933-1, čl. 1 až 9Kamenivo - Stanovení zrnitosti - sítový rozbor
ČSN EN 933-10Kamenivo - Stanovení zrnitosti fileru
ČSN EN 933-11Kamenivo - Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva
ČSN EN 933-3Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - index plochosti
ČSN EN 933-3, čl. 1 až 9Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - index plochosti
ČSN EN 933-4Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - tvarový index
ČSN EN 933-4, čl. 1 až 9Kamenivo - Stanovení tvaru zrn - tvarový index
ČSN EN 933-5Kamenivo - Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-5, čl. 4 až 9Kamenivo - Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-8, čl. 1 až 10Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9Kamenivo - Posouzení jemných částic - zkouška methylenovou modří
ČSN ISO 2591-1Kamenivo - Stanovení granulometrických vlastností

Kontaktní formulář