Hračky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., o.z. ZÚLP ČB působí v oblasti zkoušení hraček, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím odštěpný závod, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Odštěpný závod, který působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

o.z. ZÚLP České Budějovice

ČSN EN 71-1, čl. 8.34Hračky - Zkouška tahem pro magnety
ČSN EN 71-2, čl. 5Hračky - Zkouška hořlavosti textilních materiálů
ČSN EN 71-1, čl. 8.27Hračky - Zkouška pevnosti řídítek dětských koloběžek
ČSN EN 71-1, čl. 8.31Hračky - Zkouška vík beden na hračky
ČSN EN 71-1, čl. 8.32Hračky - Zkouška malých koulí a přísavek
ČSN EN 71-1, čl. 8.33Hračky - Zkouška figurek na hraní
ČSN EN 71-4, čl. 5.2, příl. AHračky - Zkouška nádob skleněných pomůcek (délky, průměry, objemy, pevnosti uzávěrů)
ČSN EN 71-4, čl. 5.4Hračky - Zkouška stability stojanu na zkumavky a držádu zkumavek
ČSN EN 71-4, čl. 5.5Hračky - Zkouška ochrany očí
ČSN EN 71-8, čl. 6.1Hračky - Zkouška stability hraček pro pohybovou aktivitu
ČSN EN 71-8, čl. 6.2Hračky - Zkouška statické pevnosti hraček pro pohybovou aktivitu
ČSN EN 71-8, čl. 6.3Hračky - Zkouška dynamické pevnosti bariér a madel
ČSN EN 71-8+A4, čl. 6.4Hračky - Zkouška zachycení hlavy a krku
ČSN EN 71-8+A4, čl. 6.5Hračky - Zkouška s přípravkem s olivkou
ČSN EN 71-1, čl. 8.35Hračky - Stanovení indexu magnetického toku
ČSN EN 71-1, čl. 8.4.2.3Hračky - Zkouška odolnosti krytů a ochran na tah
ČSN EN 71-1, čl. 8.5Hračky - Posouzení chování při namáhání pádem
ČSN EN 71-1, čl. 8.21Hračky - Zkouška statické odolnosti
ČSN EN 71-1, čl. 8.22Hračky - Zkouška dynamické pevnosti
ČSN EN 71-1, čl. 8.23Hračky - Zkouška stability
ČSN EN 71-1, čl. 8.26Hračky - Zkouška brždění
ČSN EN 71-1, čl. 8.4.2.2Hračky - Zkouška pevnosti švů
ČSN EN 71-1, čl. 8.7Hračky - Zkouška odolnosti proti nárazu
ČSN EN 71-1, čl. 8.2Hračky - Zkouška válcem - malé části
ČSN EN 71-1, čl. 8.14Hračky - Zkouška bobtnavosti materiálu
ČSN EN 71-1, čl. 8.10Hračky - Zkouška přístupnosti částí nebo součástí
ČSN EN 71-1, čl. 8.11Hračky - Zkouška ostrosti hran
ČSN EN 71-1, čl. 8.12Hračky - Zkoušení hrotů
ČSN EN 71-1, čl. 8.18Hračky - Zkouška sklápěcích mechanismů
ČSN EN 71-1, čl. 8.25Hračky - Zkouška obalu
ČSN EN 71.1, čl. 8.30Hračky - Zkouška tepelných vlastností
ČSN EN 71-1, čl. 8.24Hračky - Zkouška střední kinetické energie projektilu
ČSN EN 71-1, čl. 8.16Hračky - Posouzení tvarů hraček pro malé děti
ČSN EN 71-1, čl. 8.15Hračky - Zkouška těsnosti kroužků na prořez zubů
ČSN EN 71-1, čl. 4.10.4Hračky - Zkouška pružin
ČSN EN 71-1, čl. 4.10.3Hračky - Zkouška bezpečné vzdálenosti spojených hran závěsů
ČSN EN 71-1, čl. 8.3Hračky - Zkouška kroutícím momentem
ČSN EN 71-1, čl. 8.36Hračky - Zkouška délky obvodu šňůr a řetězů
ČSN EN 71-1, čl. 8.37Hračky - Zkouška hraček jojo
ČSN EN 71-1, čl. 8.38Hračky - Zkouška rozdělení rozpojovacího zařízení
ČSN EN 71-1, čl. 8.39Hračky - Zkouška samonavíjecích šňůr
ČSN EN 71-1, čl. 8.40Hračky - Zkouška délky šňůr, řetězů a elektrických kabelů
ČSN EN 71-1, čl. 8.4Hračky - Zkouška tahem
ČSN EN 71-1, čl. 8.6Hračky - Zkouška převrácením
ČSN EN 71-1, čl. 8.8Hračky - Zkouška tlakem
ČSN EN 71-1, čl. 8.9Hračky - Zkouška máčením
ČSN EN 71-1, čl. 8.17Hračky - Zkouška trvanlivosti hraček uváděných v činnost ústy
ČSN EN 71-1, čl. 8.19Hračky - Stanovení měrného elektrického odporu šňůr
ČSN EN 71-1, čl. 8.20Hračky - Zkouška rozměru příčného průřezu šňůr
ČSN EN 71-8+A4, čl. 6.6Hračky - Posouzení průměru lan a řetězů pro houpačky
ČSN EN 71-1, čl. 8.29Hračky - Stanovení rychlosti elektricky poháněných hraček
ČSN EN 62115, čl. 9.3 - 9.8Hračky - Posouzení oteplení a abnormální činnosti
ČSN EN 62115, čl. 10Hračky - Zkouška elektrické pevnosti
ČSN EN 62115, čl. 11.2Hračky - Zkouška odolnosti proti mokru
ČSN EN 62115, čl. 12Hračky - Zkouška elektrické pevnosti při pokojové teplotě
ČSN EN 62115, čl. 13Hračky - Zkouška mechanické pevnosti
ČSN EN 62115, čl. 141, 14.5-14.7, 14.10, 14.11Hračky - Posouzení konstrukce
ČSN EN 62115, čl. 15.2Hračky - Zkouška ochrany přívodů vodičů
ČSN EN 62115, čl. 17.1Hračky - Zkouška šroubů a spojů
ČSN EN 62115, čl. 18Hračky - Posouzení povrchových cest a vzdušné vzdálenosti
ČSN EN 62115, čl. 19Hračky - Zkouška odolnosti proti teplu a ohni
Metodika č. 100601-01 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - zpomalovače hoření - GC-MS
Metodika č. 100601-02 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - barviva - HPLC
Metodika č. 100601-03 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - primární aromatické aminy - GC-MS
Metodika č. 100601-04 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace monomerů plastů (akrylamid, fenol, bisfenol A) - HPLC
Metodika č. 100601-05 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace monomerů plastů (formaldehyd) - Spektrometricky
Metodika č. 100601-06 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace monomerů plastů (styren) - GC-MS
Metodika č. 100601-07 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace rozpouštědel (trichlorethylen, dichlormethan) - GC-MS
Metodika č. 100601-08 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace rozpouštědel (methanol, toluen, ethylbenzen, xyleny, cyklohexanon) - GC-MS
Metodika č. 100601-09 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace rozpouštědel (ostatní) - GC-MS
Metodika č. 100601-10 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - inhalace rozpouštědel - GC-MS
Metodika č. 100601-11 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - prostředky na ochranu dřeva - GC-MS
Metodika č. 100601-12 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11)Hračky - Stanovení organických sloučenin - konzervační prostředky jiné než na na ochranu dřeva - HPLC
Metodika č. 100601-13 (ČSN EN 71-9+A1, ČSN EN 71-10, ČSN EN 71-11))Hračky - Stanovení organických sloučenin - migrace změkčovadel - GC-MS
Metodika č. 100602Hračky - Stanovení obsahu změkčovadel - ftaláty - GC-MS
Vyhláška č. 84/2001 Sb.Hračky, výrobky pro děti, školní potřeby ze dřeva - Zkouška odolnosti proti slinám a potu
ČSN EN 1176-1, příl. CZařízení dětských hřišť - Posouzení soudržnosti konstrukce
ČSN EN 1176-1, příl. DZařízení dětských hřišť - Zkouška zachycení
ČSN EN 1176-2, příl. CZařízení dětských hřišť - Zkouška houpaček dynamickým zatížením
ČSN EN 1176-3, bod 4.6Zařízení dětských hřišť - Zkouška skluzavek a posouzení jejich profilu
ČSN EN 1176-4, příl. AZařízení dětských hřišť - Stanovení účinnosti dorazů
ČSN EN 1176-4, příl. BZařízení dětských hřišť - Zkouška maximální rychlosti pojezdu
ČSN EN 1176-5, příl. AZařízení dětských hřišť - Zkouška pevnosti připojení komponentů nosné konstrukce k otočné hřídeli
ČSN EN 1176-6, příl. BZařízení dětských hřišť - Určení sklonu sedadla / desky a vzdálenosti od země
ČSN EN 1176-6, příl. CZařízení dětských hřišť - Zkouška k zamezení výskytu míst střihu a stlačení
ČSN EN 1176-6, příl. DZařízení dětských hřišť - Posouzení určené boční stability
ČSN EN 12572-1, příl. CUmělé lezecké stěny - Zátěžové zkoušky soudržnosti konstrukce připojení jisticího bodu
ČSN EN 12572-1, příl. DUmělé lezecké stěny - Rázová zkouška povrchových prvků
ČSN EN 12572-2, příl. CUmělé lezecké stěny - Rázová zkouška povrchových prvků
Met. ZL č. 64 (ČSN EN 12572-1, příl. E; ČSN EN 12572-2, příl. D)Umělé lezecké stěny - Zkouška odolnosti uchycení chytu
ČSN EN 12572-1, příl. FUmělé lezecké stěny - Ověřovací zkoušení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
vedoucí oddělení výrobků pro děti, vedoucí ZL, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu