Aktuální přílohy k osvědčení o akreditaci

V této sekci naleznete aktuální přílohy k osvědčení o akreditaci jednotlivých zkušebních laboratoří.

Centrální laboratoř TZÚS Praha, s.p.

Osvědčení o akreditaci Centrální laboratoře TZÚS Praha, s.p.
Příloha Osvědčení o akreditace Centrální laboratoře TZÚS Praha, s.p.

Certificate of Accreditation of the Central laboratory TZÚS Praha, s.p.
The Appendix Certificate of Accreditation of the Central Laboratory TZÚS Praha, s.p.

Centrální laboratoř zahrnuje zkušební laboratoře na pobočkách Praha, České Budějovice, Plzeň, Teplice, Předměřice nad Labem a Brno.

Pobočka Ostrava

1018-7_P1_208_2014
1018-7_P2_253_2016
Příloha osvědčení číslo 253_2016

Odštěpný závod ZÚLP

1018-9_399_2014
1018-9_399_2014_EN
1018-9_P1_399_2014_EN

Technicko inženýrské služby (TIS)

1018-8_96_2017
1018-8_96_2017_EN
1018-8_P2_554_2011_EN
1018-8_P3_554_2011
1018-8_P4_554_2011

Kontaktní formulář