Fyzikální faktory

TZÚS Praha, s.p., poskytuje specializované služby v oblasti měření fyzikálních faktorů. Laboratoře jsou lokalizovány na pobočce v Teplicích a zaměřují se na hluk, osvětlení a prašnost.


Odkaz na pobočku, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Teplice


Akustika

TZÚS Praha, s.p., nabízí služby unikátní laboratoře stavební akustiky LASA, která zajišťuje akustické zkoušky podle evropských norem. Modulární systém upevnění vzorků do zkušebního zařízení umožňuje velmi rychlé a flexibilní zkoušení velkého množství vzorků.

Video prezentace unikátní laboratoře stavební akustiky LASA

Stavební akustika  

 • zvukově izolační měření stavebních konstrukcí v laboratoři i na stavbách v souladu s mezinárodními normami; ověřovací a kolaudační měření (příčky, stropy, okna, dveře, obvodové pláště)
 • měření neprůzvučnosti výrobků, dílců a částí staveb (zasklení, okna, dveře, světlíky, ETICS apod.)
 • měření akustických účinků clon proti dopravnímu hluku
 • měření fyzikálně akustických parametrů stavebních zvukově izolačních a zvuk pohlcujících výrobků (zvuková pohltivost a odpor proti proudění vzduchu)
 • teoretické výpočty a predikce neprůzvučnosti


Hygienická akustika

 • měření hladin akustického tlaku (hladin hluku) podle hygienických směrnic Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR v pracovním i mimopracovním prostředí, další akustická měření a posudky podle požadavků zákazníka


Hlukové studie

 • vyhodnocení celkové stávající a výhledové hlukové zátěže v území
 • vyhodnocení vlivu provozu liniových a stacionárních zdrojů hluku a jejich porovnání s platnými hygienickými limity


Odborné a znalecké posudky v oboru stavební akustiky

 • posudky pro soudy v případě reklamací a sporů

Zástupci laboratoře jsou členy různých profesních sdružení, např. Asociace akustiky českého stavebnictví, Technicko-normalizační komise TNK 8 – akustika, pracovní skupina WG02 Acoustic při Evropské organizaci pro technická schválení aj.

Osvětlení a prašnost

Fyzikální faktory prašnost a osvětlení jsou měřeny pomocí mobilních zařízení přímo u zákazníků.

Osvětlení a jasy

 • měření světelně technických parametrů umělého osvětlení ve vztahu k základním kvalitativním a kvantitativním požadavkům harmonizované evropské normy (osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení)

Prach

 • měření celkové prašnosti v pracovním prostředí
ČSN 36 0011-1Osvětlení a jas - Zjišťování a měření umělého osvětlení včetně jasů v pracovním a mimopracovním prostředí
ČSN 36 0011-3Osvětlení a jas - Zjišťování a měření umělého osvětlení včetně jasů v pracovním a mimopracovním prostředí
ČSN ISO 9612Hluk - Měření hluku v pracovním prostředí
ČSN ISO 1999Hluk - Měření hluku v pracovním prostředí
HEM-300-11.12.01-16344Hluk - Měření hluku v pracovním prostředí
ČSN ISO 1996-1Hluk - Měření hluku v mimopracovním prostředí
ČSN ISO 1996-2Hluk - Měření hluku v mimopracovním prostředí
HEM-300-11.12.01-34065Hluk - Měření hluku v mimopracovním prostředí
ČSN EN ISO 10140-2Stavební konstrukce a otvorové výplně měřené v laboratoři a na stavbách - Stanovení vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 10140-4Stavební konstrukce a otvorové výplně měřené v laboratoři a na stavbách - Stanovení vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 140-4Stavební konstrukce a otvorové výplně měřené v laboratoři a na stavbách - Stanovení vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 140-5Stavební konstrukce a otvorové výplně měřené v laboratoři a na stavbách - Stanovení vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN 1793-2Stavební konstrukce a otvorové výplně měřené v laboratoři a na stavbách - Stanovení vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 140-7Stavební konstrukce měřené na stavbách - Stanovení kročejové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 354Zvukové pohltivé konstrukce a výrobky - Stanovení zvukové pohltivosti
ČSN EN 1793-1Zvukové pohltivé konstrukce a výrobky - Stanovení zvukové pohltivosti
IP 0400T019Prach - Gravimetrické stanovení prašnosti v pracovním prostředí

Kontaktní formulář