Malty, potěry, lepidla

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti malt, potěrů a lepidel, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Předměřice nad Labem
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava

ČSN 72 2452Malty - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN 72 2452Maltové směsi - Zkouška mrazuvzdornosti
ČSN 72 7030Malty - Stanovení součinitele difúze vodní páry
ČSN 73 2577Malty - Hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy
ČSN 73 2577Malty - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2578Malty - Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579Malty - Hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy
ČSN 73 2579Malty - Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580Malty - Hmoty pro povrchové úpravy - Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou
ČSN 73 2580Malty - Stanovení ksoučinitele difúze vodní páry
ČSN 73 2580Malty - Stanovení propustnosti vodních par malt a povrchových úprav stavebních konstrukcí
ČSN 73 2582Malty - Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 6175, čl. 8Pozemní komunikace a letištní plochy - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6242, příl. B Pozemní komunikace a letištní plochy - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
ČSN 73 6242, příl. B, čl. B.1 až B.7 Pozemní komunikace a letištní plochy - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
ČSN 73 6242, příl. DPozemní komunikace a letištní plochy - Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev
ČSN EN 1015-1Malty - Stanovení zrnitosti
ČSN EN 1015-10Malty - Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11Malty - Stanovení pevnosti malty  v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-11Malty - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu čerstvé malty
ČSN EN 1015-11Malty - Stanovení pevnosti v tlaku čerstvé malty
ČSN EN 1015-11Malty - Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12Malty - Stanovení přídržnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-17Malty - Stanovení chloridů rozpustných ve vodě
ČSN EN 1015-18Malty - Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19Malty - Stanovení propustnosti vodních par
ČSN EN 1015-19Malty - Stanovení ksoučinitele difúze vodní páry
ČSN EN 1015-21Malty - Stanovení soudržnosti malt
ČSN EN 1015-3Malty - Stanovení konzistence čerstvé malty střásacím stolkem
ČSN EN 1015-4Malty - Stanovení konzistence čerstvé malty přístrojem pro stanovení hodnoty penetrace
ČSN EN 1015-6Malty - Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7Malty - Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9Malty - Stanovení zpracovatelnosti čerstvé malty
ČSN EN 1052-3Malty - Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 12002Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt
ČSN EN 12003Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou
ČSN EN 12003Lepidla - Stanovení přídržnosti lepidel smykovou zkouškou
ČSN EN 12190Malty - Stanovení pevnosti v tlaku čerstvé malty
ČSN EN 12190Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt
ČSN EN 12617-1Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení lineárního smrštění
ČSN EN 12617-4Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení smršťování a rozpínání
ČSN EN 12808-1Malty - Stanovení chemické odolnosti maltovin
ČSN EN 12808-2Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení obrusnosti
ČSN EN 12808-3Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku
ČSN EN 12808-3Malty - Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku
ČSN EN 12808-4Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Stanovení smrštění
ČSN EN 12808-4Malty - Stanovení smrštění
ČSN EN 12808-5Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 12808-5Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Stanovení vlhkosti a nasákavosti
ČSN EN 12808-5Malty - Stanovení nasákavosti ve vodě
ČSN EN 13036-1Pozemní komunikace a letištní plochy - Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou
ČSN EN 13036-4Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Stanovení protikluznosti
ČSN EN 13057Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení odporu ke kapilární absorpci
ČSN EN 1308Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu
ČSN EN 1308, čl. 1 až 9Maltoviny a lepidla - Stanovení skluzu
ČSN EN 1324Lepidla - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel
ČSN EN 1324Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 1324Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 13279-2Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 13294Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 13295Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení odolnosti proti karbonataci
ČSN EN 13412Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
ČSN EN 13454-2Průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry - Stanovení dob tuhnutí
ČSN EN 13454-2Průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry - Stanovení doby zpracovatelnosti
ČSN EN 13454-2Průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry - Stanovení pevnosti
ČSN EN 13454-2Průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry - Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu
ČSN EN 13454-2Průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry - Stanovení pH
ČSN EN 13454-2Průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry - Stanovení smrštění a rozpínání
ČSN EN 1346Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení doby zavadnutí
ČSN EN 1346, čl. 1 až 10Maltoviny a lepidla - Stanovení doby zavadnutí
ČSN EN 1347Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení smáčivosti
ČSN EN 1348Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 1348, čl. 3 až 10Maltoviny a lepidla - Stanovení přídržnosti cementovách maltovin tahovou zkouškou
ČSN EN 13687-1Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkouška teplotního cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku
ČSN EN 13687-3Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkouška teplotního cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku
ČSN EN 1372Lepidla na podlahové krytiny a tapety - Zkouška odlepováním
ČSN EN 1373Lepidla na podlahové krytiny a tapety - Zkouška smyková
ČSN EN 13872Podlahové stěrkové hmoty - Stanovení rozměrových změn
ČSN EN 13892-2Potěry - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-2Potěrové materiály - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 13892-2Potěrové materiály - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 13892-2Potěrové materiály - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-3Potěrové materiály - Stanovení odolnosti proti obrusu Böhme
ČSN EN 13892-3Potěry - Stanovení odolnosti proti obrusu (Böhme)
ČSN EN 13892-4Potěrové materiály - Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-6Potěrové materiály - Stanovení tvrdosti povrchu
ČSN EN 13892-8Potěrové materiály - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13892-8Potěry - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 13963Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 13963Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14630Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení hloubky zasažení karbonatací
ČSN EN 1465Lepidla - Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech
ČSN EN 14891, čl. A.6Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti pro lité vodotěsné výrobky pod lepené keramické obklady
ČSN EN 1542Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
ČSN EN 1733, čl. 4,5,6,8Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí
ČSN EN 1770, čl. 4Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
ČSN EN 1841Lepidla na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem
ČSN EN 1881Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Vytrhávací zkouška
ČSN EN 1903Lepidla na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí
ČSN EN 445Injektážní malty - Stanovení tekutosti
ČSN EN 445Injektážní malty - Stanovení objemových změn
ČSN EN 445Injektážní malty - Stanovení odlučování vody
ČSN EN 445Injektážní malty - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 445, čl. 4.3.1Injektážní malty - Stanovení tekutosti
ČSN EN ISO 15148Sanační omítkové směsi - Stanovení kapilární nasákavosti
ČSN EN ISO 5470-1Systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Stanovení odolnosti v oděru
DIN 52615Sanační omítkové směsi - Stanovení faktoru difúzního odporu vodní páry
DIN-V 18550Sanační omítkové směsi - Stanovení kapilární nasákavosti
DIN-V 18555Sanační omítkové směsi - Stanovení schopnosti zadržovat vodu
IP 0600T008 (ČSN 72 2453)Malty - Stanovení objemové stálosti
IP 0600T009 (ČSN 72 2454)Malty - Zkouška propustnosti vůči vodním parám
Směrnice 2-9-04/DSanační omítkové směsi - Stanovení hloubky vniknutí vody
Směrnice 2-9-04/DSanační omítkové směsi - Stanovení odolnosti proti solím
Směrnice 2-9-04/DSanační omítkové směsi - Stanovení pórovitosti
WTA 2-9-04/DMalty - Stanovení odolnosti sanačnímch omítek proti solím
WTA 2-9-04/dSanační omítkové směsi - Stanovení faktoru difúzního odporu vodní páry
WTA 2-9-04/DSanační omítkové směsi - Stanovení kapilární nasákavosti
WTA 2-9-04/dSanační omítkové směsi - Stanovení schopnosti zadržovat vodu

Kontaktní formulář