Stavební a zdravotní keramika

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti stavební a zdravotní keramiky, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Plzeň
Pobočka Ostrava

ČSN EN 14428+A1, čl. 5.3Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.3Zdravotnická keramika - Stanovení čistitelnosti
ČSN EN 14528, čl. 5.2Zdravotnická keramika - Stanovení odvádění vody
ČSN EN 14528, čl. 5.2Zdravotnická keramika - Zatěžovací zkoušky - statické zatížení
ČSN 72 4710, čl. 5.1Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN 72 4710, čl. 5.2Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik - pravoúhlost, úhly
ČSN 72 4710, čl. 5.3Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik - přímost, křivost
ČSN 72 4710, čl. 5.4Stavební keramika - Stanovení jakosti povrchu
ČSN 72 4710, čl. 5.7Stavební keramika - Stanovení rázové pevnosti
ČSN 72 4710, čl. 5.9Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
ČSN 72 4841, čl. 3, 5Zdravotnická keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry, tvar, vzhled
ČSN 72 4841, čl. 6Zdravotnická keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN 72 4841, čl. 7Zdravotnická keramika - Stanovení chemické odolnosti glazury
ČSN 72 4841, čl. 8Zdravotnická keramika - Stanovení tepelné odolnosti
ČSN 72 4841, čl. 9Zdravotnická keramika - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN 72 4841, čl. 10Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností
ČSN 72 5010Stavební keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN 72 5250Stavební keramika - Zjišťování jakosti povrchu
ČSN EN 13310, čl. 5.2, 5.9Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - odvádění vody, určení průtoku přepadu
ČSN EN 13310, čl. 5.5Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům
ČSN EN 13310, čl. 5.6Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti poškození vrypy
ČSN EN 13310, čl. 5.7Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 13310, čl. 5.8Zdravotnická keramika - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.2Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - výška vodního uzávěru
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.1Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - splachovací zkouška s pilinami
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.2Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - zkouška s třemi plastovými kuličkami
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.3Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - zkouška vystříknutí
ČSN EN 13407, čl. 6.6.1.3.4Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností - zkouška vyprazdňování mísy
ČSN EN 13407, čl. 6.6.2Zdravotnická keramika - Stanovení nasákavosti
ČSN EN 13407, čl. 6.6.3Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.1, 5.2Zdravotnická keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry, tvar, vzhled
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.1, 5.2, 5.3Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti rozštípnutí
ČSN EN 14428+A1, čl. 5.4Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti za sucha a mokra
ČSN EN 14427, čl. 4.2.1Zdravotnická keramika - Zjišťování jakosti povrchu
ČSN EN 14427, čl. 5.1Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností
ČSN EN 14427, čl. 5.2Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti chemickým činidlům
ČSN EN 14528, čl. 4.1Zdravotnická keramika - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 14528, čl. 5.3Zdravotnická keramika - Stanovení čistitelnosti
ČSN EN 14528, čl. 5.4Zdravotnická keramika - Zkouška ochrany proti přetékání
ČSN EN 14688, čl. 1, 5.2Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 14688, čl. 4.2, 4.7, 5.3, 5.9Zdravotnická keramika - Stanovení odvádění vody
ČSN EN 14688, čl. 5.5, 5.8Zdravotnická keramika - Stanovení čistitelnosti
ČSN EN 14688, čl. 5.6Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti poškození vrypy
ČSN EN 14688, čl. 5.7Zdravotnická keramika - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 295-3, čl. 10Kameninové trouby - Stanovení chemických vlastností
ČSN EN 295-3, čl. 12Kameninové trouby - Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení (otěru)
ČSN EN 295-3, čl. 13Kameninové trouby - Stanovení nepropustnosti tvarovek
ČSN EN 295-3, čl. 18.2, 18.3, 18.4Kameninové trouby - Stanovení nepropustnosti spojů trub
ČSN EN 295-3, čl. 2, 3Kameninové trouby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 295-3, čl. 20Kameninové trouby - Stanovení chemické odolnosti spojů
ČSN EN 295-3, čl. 4Kameninové trouby - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 295-3, čl. 4, 7, 9, 13, 18Kameninové trouby - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN EN 295-3, čl. 7Kameninové trouby - Stanovení pevnosti lepených spojů
ČSN EN 295-3, čl. 9Kameninové trouby - Stanovení nepropustnosti trub
ČSN EN 295-6, čl. 4.2 až 4.5Kameninové trouby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 295-6, příl. AKameninové trouby - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 295-7, příl. AKameninové trouby - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN 295-7, příl. C,DKameninové trouby - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN 997, čl. 5.8.1, 5.8.2Zdravotnická keramika - Stanovení funkčních vlastností
ČSN EN 997, čl. 5.8.3Zdravotnická keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN EN 997, čl. 5.8.4Zdravotnická keramika - Stanovení mechanických vlastností - pevnost, pevnostní charakteristiky
ČSN EN ISO 10545-10Stavební keramika - Stanovení vlhkostního nárůstu
ČSN EN ISO 10545-11Stavební keramika - Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin
ČSN EN ISO 10545-12Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN ISO 10545-13Stavební keramika - Stanovení chemických vlastností
ČSN EN ISO 10545-14Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
ČSN EN ISO 10545-2Stavební keramika - Stanovení geometrických charakteristik (rozměry, tvar, vzhled)
ČSN EN ISO 10545-3Stavební keramika - Stanovení kritérií hutnosti (nasákavost, objemová hmotnost, pórovitost)
ČSN EN ISO 10545-4Stavební keramika - Stanovení mechanických vlastností - pevnost v ohybu
ČSN EN ISO 10545-5Stavební keramika - Stanovení rázové pevnosti
ČSN EN ISO 10545-6Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti opotřebení (obrusnost)
ČSN EN ISO 10545-7Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení (otěru)
ČSN EN ISO 10545-8Stavební keramika - Stanovení lineární teplotní roztažnosti
ČSN EN ISO 10545-9Stavební keramika - Stanovení odolnosti proti změnám teploty
GOST 13449-82Zdravotnická keramika - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
GOST 27180-2001Stavební keramika - Stanovení fyzikálně mechanických a funkčních charakteristik
ČSN 72 5191Podlahové materiály - Stanovení protikluznosti
ČSN EN ISO 10545-4, čl. 6, 7Stavební keramika - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN ISO 10545-3, čl. 4, 5Stavební keramika - Stanovení nasálavosti

Kontaktní formulář