Otvorové výplně

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti otvorových výplní, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha (okna, dveře)
Technicko inženýrské služby (vrata)

ČSN EN 1026Otvorové výplně - Zkouška průvzdušnosti
ČSN EN 12427Otvorové výplně - Zkouška průvzdušnosti
ČSN EN 1027Otvorové výplně - Zkouška vodotěsnosti
ČSN EN 12211Otvorové výplně - Zkouška odolnosti proti zatížení větrem
ČSN EN 12444Otvorové výplně - Zkouška odolnosti proti zatížení větrem
ČSN EN 514Otvorové výplně - Zkouška pevnosti rohů
ČSN EN ISO 12567-1Otvorové výplně - Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří zkouškou
ČSN EN ISO 10077-1, čl. 5Otvorové výplně - Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří výpočtem
ČSN EN 12412-2Otvorové výplně - Stanovení součinitele prostupu tepla rámů oken a dveří zkouškou
ČSN EN ISO 10077-2, čl. 4, příl.COtvorové výplně - Stanovení součinitele prostupu tepla rámů oken a dveří zkouškou
ČSN EN 12489Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti průniku vody
ČSN EN 951, mimo čl. 4.3Otvorové výplně - Stanovení výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti
ČSN EN 12046Otvorové výplně - Stanovení ovládací síly
ČSN EN 12865Otvorové výplně - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu
ČSN EN 949Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti nárazu měkkého a těžkého tělesa
ČSN EN 13049Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti nárazu měkkého a těžkého tělesa
ČSN EN 948Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
ČSN EN 14609Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
ČSN EN 947Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla
ČSN EN 14608Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla
ČSN EN 950Otvorové výplně - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem
ČSN EN 952Otvorové výplně - Stanovení celkové a místní rovinnosti
ČSN EN 13950Otvorové výplně - Stanovení přídržnosti
ČSN EN 12605, čl. 5.3.2, 5.4.3Vrata - Zkoušky vrat dle požadavků ČSN EN 13241-1, příl. ZA, tab. 3 v rozsahu - bezpečnost otvorů, ovládací síly
ČSN EN 12445, čl. 4.1.1.4, 5, 7.3Vrata - Zkoušky vrat dle požadavků ČSN EN 13241-1, příl. ZA, tab. 3 v rozsahu - bezpečnost otvorů, ovládací síly

Kontaktní formulář