Dřevo, dřevěné konstrukce, desky na bázi dřeva, vláknocementové výrobky

Akreditované laboratoře TZÚS Praha, s.p., nabízejí zkoušky v oblasti dřeva a dřevěných konstrukcí, výčet akreditovaných zkušebních postupů naleznete v níže uvedené tabulce, v této oblasti TZÚS Praha, s.p., nabízí i neakreditované zkušební postupy. Máte-li zájem o služby v této oblasti, kontaktujte prosím pobočku dle Vámi vybraného regionu, případně použijte poptávkový formulář v zápatí stránky. Služby laboratoří jsou doplněny nabídkou certifikačního orgánu na výrobky.

Pobočky v regionech, které působí v dané oblasti:
(kliknutím kontaktujte regionální pobočku nebo použijte kontaktní formulář v zápatí stránky)

Pobočka Praha
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň
Pobočka Ostrava

 

ČSN 49 0609Dřevo - Zkouška jakosti ochrany dřeva
ČSN 73 2824-1Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN 73 2824-1Dřevo - Stanovení třídy pevnosti dřeva
ČSN EN 1058Cementotřískové desky - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 1075Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů 
ČSN EN 1128Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem
ČSN EN 1170-5Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností (objem. hmotnost, nepropustnost, stanovení teplou vodou, ohybem, nasáknutí-vysušení, pevnost v tahu za ohybu)
ČSN EN 1170-6Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži - objemová hmotnost
ČSN EN 1170-8Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži (mrazuvzdornost, teplo-déšť, trvanlivost v klima cyklech)
ČSN EN 12467, čl. 7.3.1Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži - objemová hmotnost
ČSN EN 12467, čl. 7.3.2 až 7.2.7Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností (objem. hmotnost, nepropustnost, stanovení teplou vodou, ohybem, nasáknutí-vysušení, pevnost v tahu za ohybu)
ČSN EN 12467, čl. 7.4Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži (mrazuvzdornost, teplo-déšť, trvanlivost v klima cyklech)
ČSN EN 1309-1Dřevo - Stanovení rozměrů
ČSN EN 13183-1Dřevo - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 13183-2Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 13183-2Dřevo - Stanovení vlhkosti elektrickou odporovou metodou
ČSN EN 1328Cementotřískové desky - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 1380Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů 
ČSN EN 1381Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů 
ČSN EN 1382Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů 
ČSN EN 1383Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů 
ČSN EN 14080Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 14342+A1Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 14374Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 1611-1+A1Dřevo - Stanovení třídy pevnosti dřeva
ČSN EN 1995-1-1+A1Dřevěné dílce - Stanovení mechanické odolnosti a stability dřevěných příhradových vazníků výpočtem
ČSN EN 1995-1-1+A1Dřevěné dílce - Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem výpočtem
ČSN EN 1995-1-1+A1Dřevěné konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability výpočtem
ČSN EN 310Cementotřískové desky - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN EN 317Cementotřískové desky - Stanovení bobtnání
ČSN EN 319Cementotřískové desky - Stanovení pevnosti v tahu
ČSN EN 321Cementotřískové desky - Stanovení cyklování
ČSN EN 322Cementotřískové desky - Stanovení vlhkosti
ČSN EN 322Desky na bázi dřeva - Zjišťování vlhkosti desek ze dřeva
ČSN EN 323Cementotřískové desky - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN 324-1Cementotřískové desky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 324-2Cementotřískové desky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 325Cementotřískové desky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 326-1Cementotřískové desky - Stanovení rozměrů
ČSN EN 336Konstrukční dřevo - Stanovení geometrických charakteristik - rozměry
ČSN EN 380Dřevěné konstrukce - Stanovení mechanické odolnosti a stability zkouškou
ČSN EN 380Dřevěné konstrukce - Stanovení únosnosti a přetvárného chování
ČSN EN 384Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 385Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 390Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 392Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 392Lamelové dřevo - Zkouška smykové pevnosti lepených spojů
ČSN EN 408Dřevo - Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního dřeva
ČSN EN 408Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN EN 492, čl. 7.2 a 7.3.1Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži - objemová hmotnost
ČSN EN 492, čl. 7.3Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností (objem. hmotnost, nepropustnost, stanovení teplou vodou, ohybem, nasáknutí-vysušení, pevnost v tahu za ohybu)
ČSN EN 492, čl. 7.4Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži (mrazuvzdornost, teplo-déšť, trvanlivost v klima cyklech)
ČSN EN 494+A3, čl. 7.2 a 7.3.1Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži - objemová hmotnost
ČSN EN 494+A3, čl. 7.3Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností (objem. hmotnost, nepropustnost, stanovení teplou vodou, ohybem, nasáknutí-vysušení, pevnost v tahu za ohybu)
ČSN EN 494+A3, čl. 7.4Vláknocementové výrobky a výrobky ze sklovláknobetonu - Stanovení mechanických vlastností při klimatické zátěži (mrazuvzdornost, teplo-déšť, trvanlivost v klima cyklech)
ČSN EN 594Dřevěné dílce - Stanovení mechanické odolnosti a stability stěnových panelů s dřevěným rámem zkouškou
ČSN EN 594Dřevěné dílce - Stanovení únosnosti a tuhosti stěnových panelů s dřevěným rámem
ČSN EN 595Dřevěné dílce - Stanovení mechanické odolnosti a stability dřevěných příhradových vazníků zkouškou
ČSN EN 595Dřevěné dílce - Stanovení únosnosti a přetvárného chování příhradových nosníků
ČSN EN 596Dřevěné dílce - Stanovení odolnosti stěnových panelů proti nárazu měkkým tělesem
ČSN EN 596Dřevěné dílce - Stanovení rázové pevnosti
ČSN EN 789Dřevo - Stanovení mechanických vlastností a hustoty
ČSN ISO 8335Cementotřískové desky - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN ISO 8335Cementotřískové desky - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN ISO 8335Cementotřískové desky - Stanovení pevnosti v ohybu
ČSN ISO 8335Cementotřískové desky - Stanovení rozměrů
ČSN ISO 8335Cementotřískové desky - Stanovení vlhkosti

Kontaktní formulář