Wyposażenie komunikacji

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie wyrobów do wyposażenia komunikacji, w  tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego rejonu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Kontakt na filię, która działa w konkretnym regionie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzytajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Usługi techniczno-inżynieryjne

ČSN EN 12767 Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
ČSN EN 1317-1 Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods
ČSN EN 1317-2 Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
ČSN EN 1317-3 Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
ČSN P ENV 1317-4 Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers
prEN 1317-6, čl. 7 Road restraint systems - Pedestrian restraint system. Pedestrian parapets
ČSN EN 1463-1Road markings materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements
ČSN EN 12899-1Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
ČSN EN 12966-1Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standard
ČSN EN 12368 Traffic control equipment - Signal heads
ČSN EN ISO 4287 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters
ČSN EN ISO 4288 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture
ČSN EN 40-3-2 Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing
ČSN EN 1794-1 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements
ČSN EN 13481-2Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers
ČSN EN 13146-1 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint
ČSN EN 13146-4 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 4: Effect of repeated loading

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Jiří Studnička

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział ocen technicznych (TAB)