Ing. Monika Hegedüšová

TZUS - Ing. Monika Hegedüšová
Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Faks:
+420 386 709 112
Pozycja:
kierownik działu produktów dla dzieci
Specjalizacja:
Oddział:
zakład filialny Instytut Badawczy Przemysłu Lekkiego