Automatický měřicí přístroj VERTEX 311 UM

Automatický měřicí přístroj VERTEX  311 UM umožňuje přesné a rychlé třírozměrné optické měření součástek pomocí analýzy obrazu snímaného CCD kamerou.

Použití v laboratoři pro kalibraci měřítek, rádiusových a závitových šablon, speciálních šablon, přípravků a  zkušebních sít dle ČSN ISO 3310-1,2.

Základní parametry přístroje

Měřicí rozsah XY (mm) 

315 x 315

Měřicí rozsah Z (mm) 

160

Přesnost XY (μm) *) 

2 + 5L

Přesnost Z (μm) *) 

3 + 7L

Rozlišení snímačů (μm) 

0,1

Kamera

Černobílá (M) / Barevná (C)

Rozsah zoomu (optický, digitální)  

19,5x

(6,5x, 3x)

36x

(12x, 3x)

Zvětšení na obrazovce **) 

20x - 370x

15x - 540x

Vnější rozměry (mm) 

1100 x 718 x 1029

Hmotnost (kg) 

160

*) L je měřená délka v m

**) Závisí na rozměrech monitoru

Přednosti tohoto přístroje

  • Spolehlivost, jednoduchost použití  v laboratoři
  • Vhodné pro nejrůznější typy měřených  přípravků a měřidel
  • Možnost produktivního sériového měření v paletách (šablonách)
  • Měření pomocí vytvořených automatických programů
  • Měřicí protokoly s grafikou, export v txt
  • Statistické zpracování výsledků


    Obr. 1  přístroj VERTEX  311 UM


    Obr. 2  vyhodnocení naměřených hodnot