Oświadczenie EPD, analiza LCA

  • Enwironmentalne oświadczenie o produkcie
  • Analiza LCA

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
dyrektor filii Pilzno
Specjalizacja:
Oddział:
Fillia Pilzno