Analiza LCA

Metodologia oceny cyklu życia produktów i usług jest najczęściej znana pod skrótem LCA od angielskiej Life-Cycle Assessment. Jest to systematyczne podejście do oceny wpływu produktu na środowisko. Za produkt w tym przypadku uznaje się zdefiniowany system produktu obejmujący wszystkie wejściowe materiały, energię i transport potrzebny do wytworzenia produktu, jego produkcję oraz użytkowanie aż do fazy likwidacji. Tym samym uwzględniono cały cykl życia danego produktu i oceniono wszystkie oddziaływania na środowisko związane z tym cyklem życia.
 
Podczas opracowywania metodologii powstała następująca struktura całej analizy LCA, która składa się z 4 faz:
  1. Określenie  celu i zakresu (Goal and scope definition)
  2. Analiza zbioru wejść i wyjść (Inventury analysis)
  3. Ocena wpływu (Impact assessment)
  4. Interpretacja wyników  (Interpretation, Improvement assessment)
 
Szczegółowa metodologia analizy LCA jest obecnie zawarta przed wszystkim w następujących normach międzynarodowych:
  • EN ISO 14040:2006 Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura
  • EN ISO 14044:2006 Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne
  • ISO/TR 14047:2003 Zarządzanie środowiskowe -- Ocena wpływu cyklu życia -- Przykłady stosowania ISO 14042
  • Tłumaczenie ISO TS 14048: 2002 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Format dokumentowania danych - polskie tłumaczenie ISO/TS 14048 
Cały ten obszar w branży budowlanej dotyka kwestii zwanej wspólnie „zrównoważonym budownictwem”. W UE w 2011 r. publikowano komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”. Z jednej strony w sektorze budowlanym zidentyfikowano duże zużycie / wydobycie zasobów naturalnych z drugiej strony duży potencjał potencjalnych oszczędności. Zestaw nowo utworzonych norm serii EN 15000 (często wykorzystujących wcześniej opracowane normy ISO) stanowi wspólny europejski system oceny zrównoważonego budownictwa i wyrobów budowlanych (produktów i usług), oparty na cyklu życia, którego głównym celem jest umożliwić porównywalność wyników. Ocena zrównoważonego rozwoju przeprowadzona zgodnie z tymi nowymi normami określa ilościowo wpływ i aspekty środowiskowych, społecznych i ekonomicznych cech budynków przy użyciu wskaźników ilościowych i jakościowych (np. GWP, ilość energii odnawialnej itp.).
TZÚS Praha, s.p., od dawna podąża za tymi trendami i, w oparciu o dobrą i długoterminową znajomość tematów produkcji i procesów budowlanych, oferuje organizacjom pomoc w tworzeniu analiz LCA skoncentrowanych na kwestiach cyklu życia produktu. Na potrzeby działań w tej problematyce, instytut dysponuje specjalistycznym personelem, oprogramowaniem komputerowym i połączeniem z istotnymi, światowymi bazami danych ogólnych.
W dziedzinie wyrobów budowlanych znaczenie tego problemu wzrasta w związku z włączeniem siódmego wymagania podstawowego do CPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 - CPR), które zakłada stopniowe tworzenie EPD = deklaracji środowiskowych produktu, w przypadku których podstawowym narzędziem jest także LCA.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozycja:
Specjalista ds. badań i oceny ceramiki budowlanej
Specjalizacja:
Badania LCA - produkty, budynki; Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
Oddział:
Pilzno