Inspekcja wytwórni betonu

Inspekcje produkcji i dostaw betonu przeprowadza w Czechach akredytowana jednostka inspekcyjna nr 4003 według stosownych norm oraz techniczno-jakościowych wymagań czeskiego ministerstwa transportu w zakładzie produkcyjnym. Wynikiem jest raport z inspekcji a w przypadku zgodności z wymaganiami także certyfikat.