Inspekcja dźwigów

Czynności kontrolne zainstalowanych dźwigów są wykonywane zgodnie z ČSN 27 4007 oraz ČSN EN 81 – 80 w miejscu montażu dźwigu, według ustalonych akredytowanych oraz inspekcyjnych procedur, przez niezależną trzecią stronę, jednostkę inspekcyjną, która podczas czynności identyfikuje i klasyfikuje ryzyka pojawiające się u dźwigów przeznaczonych do transportu osób i towarów. 
Zalecane środki w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń
Wynikiem jest raport z inspekcji, który jednoznacznie identyfikuje zgodność lub niezgodność z określonymi normami. W przypadku stwierdzonych niezgodności określa konkretne środki naprawcze prowadzące do ich wyeliminowania.
Przeprowadzenie tej bezstronnej czynności zwiększa zaufanie klienta do zastosowanego dźwigu.